Peatükk 4.5 (Loodusõpetus 8. kl, 1. osa)

Raskusjõud looduses. Gravitatsioon

Mõtle ja arutle!

 1. Tuleta meelde, mis suunas tõmbab Maa kõiki kehasid.
 2. Miks õhku visatud pall kukub alati tagasi maapinnale?

Gravitatsioon

17. sajandil hakkas Inglise teadlane Isaac Newton uurima, mis jõud tõmbab kõiki asju Maa poole.

Ta tahtis teada ka seda, miks tiirleb Kuu ümber Maa. Newton leidis, et Maal peab olema külgetõmbe-jõud, mis kõiki kehasid enda poole tõmbab. Ka leidis ta, et kõikidel kehadel on külgetõmbejõud ja nad mõjutavad üksteist.

Isaac Newton

See vastastik-jõud on gravitatsiooni-jõud. Gravitatsioonijõu suurus sõltub keha massist ja nende kesk punktide vahelisest kaugusest.

Tavaliselt on gravitatsioonijõud määratav siis, kui üks keha on suur. Pall kukub maapinnale seetõttu, et Maa gravitatsioonijõud on suurem kui pallil.

 • Õun kukub puu otsast alla.
 • Herilased tiirlevad ümber moosipurgi.
 • Sügisel langevad puulehed maha.
 • Poiss kukkus jalgrattaga sõites.
 • Auto sõitis vastu kivi.
 • Sipelgad poevad talveks maa sisse.

Gravitatsioonijõud on märgatav ka taevakehade vahel.
​Päike tõmbab enda poole kõiki planeete ja hoiab neid enda ümber tiirlemas.

Vaata animatsiooni Päikesesüsteemist.
Vaata animatsiooni Kuu liikumisest maailmaruumis.

Maa hoiab enda ümber tiirlemas Kuud. Samas tõmbab Maa enda poole ka Päikest ning Kuu tõmbab Maad.

Päikese ja Kuu külgetõmbejõu tõttu tekib selline loodusnähtus nagu veetaseme tõus ja mõõn maailma-meres.

Gravitatsioon põhjustab merevee taseme kõikumist.

Tõusu ja mõõna põhjustab Maa pöörlemine ümber oma telje. Kord on Kuu poole pööratud Maa üks, siis teine külg.
​Kuu tõmbab veemassi enda poole ja veetase tõuseb.

 1. Miks tiirlevad planeedid ümber Päikese ega lenda maailma-ruumis laiali?
 2. Mis hoiab Kuud tiirlemas ümber Maa?
 3. Mis põhjustab maailmamere vee tõusu ja mõõna?

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota