Peatükk 6.1 (Loodusõpetus 8. kl, 1. osa)

Valgus ja valgusallikad

Mõtle ja arutle!

  1. Kuidas saab inimene informatsiooni ümbritsevast maailmast?
  2. Mida on vaja selleks, et hästi näha?

Mis on valgus?

Valgus on inimese elus väga oluline. Valguse abil me näeme ja saame enamiku infot ümbritsevast maailmast.

Aastatuhandeid oli inimestele ainsaks valgusallikaks Päike. Kui inimene õppis kasutama tuld, lisandus Päikesele valgusallikana lõke.

Tänapäeval on elu ilma elektrita raske ette kujutada.
​Valgustist sõltub saadava valguse hulk. Küünal valgustab ruumi palju vähem kui elektripirn. Kuid mis on valgus?

Valgus on silmaga tajutav kiirgus.
​Teadus, mis uurib valgust, on optika.

Päikesevalgus

1. Kõige rohkem infot välis-keskkonnast saab inimene 

2. Silmaga tajutav kiirgus on  

3. Optika on teadus, mis uurib 

Valgusallikad

Valgusallikas on keha, mis kiirgab inimese silmale nähtavat valgust.
​Kiirgamine on valguse teke mingis füüsikalises kehas ja selle levimine kehast välja. Kiirgamiseks peab keha saama energiat. Valgusallikad võivad olla soojad või külmad.

Soojad valgusallikad saavad kiirgamiseks vajaliku energia soojus-energia arvel. Sellised valgusallikad annavad lisaks valgusele ka soojust.

Soojad valgusallikad on näiteks Päike, küünal, hõõglamp ja lõke.

t = 850 °C
t = 1500 °C
t = 2800 °C
t = 6000 °C
  • Hõõglamp
  • Küünal
  • Päike
  • Lõke

Külmad valgusallikad ei anna sooja. Nende energia ei tule soojusest. Seetõttu on need energia-säästlikumad kui soojad valgus allikad.

Külmad valgusallikad on näiteks luminofoor-lambid ehk päevavalgus-lambid ja LED-lambid.
​Külm valgusallikas on ka laser, mis tekitab tugeva intensiivsusega valguskiire.

Luminofoor-lamp
LED-lamp
Laser

1. Missugune erinevus on soojadel ja külmadel valgusallikatel?

2. Kas tegemist on sooja või külma valgusallikaga?
Märgi õige vastus.

Päike

laser

küünal

lõke

LED-lamp

hõõglamp

päevavalguslamp

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota