Peatükk 6.5 (Loodusõpetus 8. kl, 1. osa)

Valguse sirgjooneline levimine

Mõtle ja arutle!

Mis sa arvad, millise valgusallikaga sarnaneb sinu telefoni valgus?

Kus valgus levib?

Maale annab valgust Päike.
​Kui saabub õhtu, süütame tuled. Nüüd annavad meile valgust lambid. Seega võime öelda, et valgus levib Päikeselt Maale ja lampidest ruumidesse.

Valguse levimise all mõeldakse valgusenergia kandumist ühest kohast teise. Valguse levimiseks on vaja läbipaistvat keskkonda. Valgus levib gaasilises keskkonnas. Samuti levib valgus läbipaistvates vedelikes ja tahketes ainetes, näiteks klaasis.

Valgus levib läbi klaasi.

1. Maa saab valgust  

2. Valgus  Päikeselt Maale.

3. Valguse levimine on  kandumine ühest kohast teise.

4. Valgus levib ainult  keskkonnas.

5. Sellised on näiteks  ja läbipaistvad  ning  kehad.

Kuidas valgus levib?

Keskkonda, kus valgus levib, nimetatakse optiliseks keskkonnaks. Kui valgus levib läbi väikese augu, tekib valguskiir.
​Kui tekitame kiire laseriga, siis näeme, et see levib otse. Sellest saame järeldada, et valgus levib sirgjooneliselt.

Laserikiir levib sirgjooneliselt.
Vaata videot praktilise töö tegemisest.

Vaata alustuseks videot.

Töövahendid:

kuus pesulõksu, kolm CD-plaati, küünal, tikud.

Töö käik

1. Ehita CD-plaatidest ja pesulõksudest sarnane katseseade.

2. Aseta põlev küünal nii, et selle valgus paistaks läbi aukude.

3. Vaata küünalt.

4. Nihuta üks CD-plaat kõrvale.

5. Kas nüüd on võimalik küünlavalgust näha? Miks?

6. Mida saame katsest järeldada?

Valguskiir ja valgusvihk

Kui lapsed joonistavad päikest, teevad nad sellele kiired.

Joonistel kasutataksegi valguse levimise kujutamiseks sirglõike. Valguse levimise suunda tähistab nool. Selliseid sirglõike nimetatakse valguskiirteks.

Tegelikus elus ei ole võimalik ühte valguskiirt tekitada.
​Seda pole võimalik teha ka laseriga. Alati tekib kiirtekimp, mis tekitab valgusvihu.

Valgusallika valgus on kujutatud kiirtena. Kui suunata valgus läbi kitsa ava, saame igas suunas kiirgavast valgusallikast kitsa valgusvihu.

Valgusvihk on piirkond ruumis, kus valgus levib.
​Valgusvihk on valguskiirte kimp. Kiired võivad valguskimbus levida hajuvalt, paralleelselt või koonduda kokku ühte punkti.

Hajuv valgusvihk
Paralleelne valgusvihk
Koonduv valgusvihk

Hajuva valgusvihu tekitab näiteks lamp või küünal. Sel juhul algavad kiired ühest punktist, kuid seejärel eemalduvad üksteisest.

Paralleelne valgusvihk tekib laserikiirtest.

Koonduv valguskiht koosneb kiirtest, mis lähenevad üksteisele. Koonduva valgusvihu tekitab näiteks luup, kui sellele langeb valgus.
​Samuti koondab valguskiiri silmas olev lääts.

      Tööleht

      Lisatud failid
      Palun oota