Peatükk 7.4 (Inimeseõpetus 3. kl)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Inimeseõpetus 3. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 3. klassi inimeseõpetuse ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid Grete Lanno, Kaisa Musting
​​Digiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Kaja Plado
Õpetaja metoodilise juhendi autor Kaja Plado​
Haridustehnoloog Veiko Hani​

Retsensendid Merlyn Arvola, Heidi Öövel
Õppematerjali katsetas Heidi Öövel (Tartu Kroonuaia Kool), Leelo Veski (Näpi Kool)

Toimetaja ja keeletoimetaja​ Tiina Helekivi
Illustratsioonid Vilve Aavik-Vadi, Ülle Meister, Tervise Arengu Instituut (toidupüramiid), Shutterstock
Algmaterjalide ettevalmistus digiteerimiseks kirjastus Studium
Õppematerjali digiteeris Tiina Helekivi​​

Helifailid lugesid sisse Anti Kobin ja Kaisa Selde
Originaalanimatsiooni (ptk 6.2) tootis õpiku autorite ideede järgi OÜ Dada AD

Muud videod ja helifailid ptk 1.3 Inimõiguste Instituut http://uro70.humanrightsestonia.ee/; ptk 2.3 The Joint Comission www.jointcommission.org; ptk 4.1 Karolin Stimmer; ptk 4.3 https://www.president.ee/et/eesti-vabariik/suembolid/index.html, Eesti hümn; Veljo Runnel,  suitsupääsukese laul;  ptk 4.5 https://www.president.ee/et/eesti-vabariik/suembolid/index.html, Eesti hümn, https://sweden.se/culture-traditions/national-day/, Rootsi hümn; https://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/simbolika/likums-par-latvijas-valsts-himnu, Läti hümn;  ptk 5.4 Josef Černotík, Hiiu valla kultuuri ja vaba aja keskus; Nele Videokoolitused; ptk 6.1 Maanteeamet; ptk 6.3 Teaduskeskus Ahhaa/Päästeamet; Siseministeerium/Häirekeskus

Veebipildid ja -fotod Vabariigi Presidendi Kantselei, Albert Truuväärt, Eesti Rahva Muuseum (Jane Sisask, Liise Kallas, Airis Varik, Piret Kuldsaar, Aido Seil, Kadri Okas), Tartu Linnavalitus, Tallinna Linnavalitsus, Oliver Õunmaa, Kiur Kaasik Ekspress Meedia AS, Eesti Kirjandusmuuseum, Wikimedia Commons, Wikipedia, Pixabay, Pxhere, Needpix, all-free-download.com, Shutterstock, Lõuna Politseiprefektuur, Kadri Järg, Tiina Helekivi, Eve Kurm, Grete Lanno

Digiõpiku väljaandja on püüdnud leida kõikide lingitud ja/või akendatud videote ja helifailide autoriõiguste omanikke, et kindlustada nende kasutamise õiguspärasus. Kui mõne video või helifaili puhul kontakti leidmine ei õnnestunud, on see Youtubest või mujalt lingitud või akendatud vastavalt sealsetele kasutustingimustele, seega kehtivad vaatajale samad kasutustingimused.

Lingitud ja/või akendatud videote ja helifailide autoriõiguste omanik ja/või video üleslaadija on leitav selle originaalasukohas.​

​Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@hm.ee​​

CC-BY-SA 3.0

Palun oota