Eestimaa kaart

Harjuta

1. See on Eesti-maa kaart. Vaata seda. Leia õpetaja abiga kaardilt oma kodu-koht.

Pealinn

Eesti pea-linn on Tallinn. Tallinn on Eesti kõige suurem linn. Seal elab kõige rohkem inimesi. Tallinn asub mere ääres.

Tallinnas on palju ilusaid kohti.

Inimesed külastavad Tallinnas ...

vana-linna
looma-aeda
tele-torni
sadamat

Harjuta

2. Vasta küsimustele.

 1. Kas sa oled Tallinnas käinud?
 2. Mida sa seal tegid?
 3. Milliseid kohti sa külastasid?

Suuremad linnad

4. Noora elab Tallinnas. Tema sõber Anna elab Narvas. ​Noora vana-ema Helmi elab Tartus.

NOORA

TALLINN

ANNA

NARVA

HELMI

TARTU

1. Noora kodu-linn on .

2. Anna kodu-linn on .

3. Vana-ema Helmi kodu-linn on .

Kus riigis Noora, Anna ja vana-ema Helmi elavad?

Nad elavad .

Naabrid

Naabrid on inimesed, kes elavad üks-teise kõrval.

Naabrid elavad kõrvuti korterites.
Naabrid elavad kõrvuti asuvates majades

Riikidel on samuti naabrid. Need on riigid, kellega Eesti asub kõrvuti.

Eesti asub kõrvuti Läti, Venemaa, Soome ja Rootsiga. Nemad on meie riigi naabrid.

Naabritega tuleb hästi läbi saada. Naabrid peavad üks-teist abistama.

Mõtle ja vasta küsimustele

5. Arutle õpetajaga.

 1. Kes on sinu naabrid?
 2. Kuidas sa saad oma naabritega läbi?
  1. Kas te tervitate?
  2. Kas te räägite juttu?
  3. Kas te teete midagi koos?
 3. Kas sa oled käinud ...
  1. Soomes? Kas sulle meeldis seal?
  2. Rootsis? Kas sulle meeldis seal?
  3. Venemaal? Kas sulle meeldis seal?
  4. Lätis? Kas sulle meeldis seal?

SOOME, VENEMAA, LÄTI, ROOTSI

1. Kes on Eesti naabrid?

 • Venemaa
 • Läti
 • Lääne-meri
 • Rootsi
 • Soome

2. Milliste naabritega jääb meri vahele?

 • Venemaa
 • Läti
 • Rootsi
 • Soome

3. Milliste naabritega merd vahel ei ole?

 • Venemaa
 • Läti
 • Rootsi
 • Soome

Läti ja Eesti vahel  meri.

Millega saaksid sõita Lätti?

Eesti ja Venemaa vahel  meri.

Millega saaksid sõita Venemaale?

Eesti ja Soome vahel  meri.

Millega saaksid sõita Soome?

Eesti ja Rootsi vahel  meri.

Millega saaksid sõita Rootsi?

Tööleht

Palun oota