Peatükk 6.3 (Inimeseõpetus 3. kl)

Kiirabi, politsei, pääste-amet

Harjuta

1. Vaata videot, kuidas jõuab abi hädas-olijani.

 1. Eestis on häda-abi-number .
 2. Kes võtab vastu telefoni 112?
 3. Kes tuleb appi, kui helistad 112?
 • kiir-abi
 • politsei
 • pääste

Kas tead, millega tegeleb

kiir-abi?

politsei?

pääste-amet?

Kiir-abi

Kiir-abi pakub kiiret arsti-abi. Kiir-abis töötavad arst, õde ja tehnik.

Arst alustab haige inimese ravi. Tema vastutab haige eest. Ta juhendab õde ja tehnikut.

Õde abistab arsti. Ta aitab uurida ja ravida haiget. Tema annab arstile ravimid, süstlad, plaastrid.

Tehnik juhib kiir-abi-autot. Ta paneb haige kande-raamile. Ta toob arstile ja õele vajalikud abi-vahendid.

Kuula teksti.

Arst, õde, tehnik

KIIR-ABI ÜLESANDED

annab haigele ravimit

elustab

viib vajadusel haiglasse

Harjuta

Kes töötavad kiir-abis? 

Kes ravib haiget?  

Kes abistab arsti?  

Kes juhib kiir-abi-autot? 

Politsei

Politsei hoiab meie turvalisust.
​Politsei võitleb kuri-tegevusega. Näiteks varaste ja petturitega.
​Ta tegeleb ka liiklus-turvalisusega.
​Politsei abistab kannatanuid.

Veebi-politseinik tegutseb internetis.

Tema:

 • annab sulle inter-netis nõu
 • vaatab, et keegi ei kasuta internetis sinu nime
 • otsib üles inter-neti-kiusajad

POLITSEI ÜLESANDED

vahistab kurja-tegija

jälgib liiklus-ohutust

kontrollib internetis toimuvat

Harjuta

Politsei võitleb

Politsei hoiab liikluse

Veebi-politseinik tegeleb

Pääste-amet

Päästjad aitavad inimesi ja loomi.
​Nad aitavad päästa ka inimeste vara.
​Päästjad kustutavad tule-kahjusid majades ja metsades.
​Nad liiguvad erinevate sõidukitega:

PÄÄSTJATE ÜLESANDED

tule-kahju kustutamine

inimeste otsimine

loomade päästmine

Harjuta

1. Päästjad aitavad päästa ainult loomi.

 • JAH
 • EI

2. Pääste aitab tule-kahjut kustutada.

 • JAH
 • EI

3. Päästjad sõidavad ainult ühe autoga.

 • JAH
 • EI

4. Maa-värina tõttu peab pääste inimesi otsima.

 • JAH
 • EI

6. Vaata videot, kuidas näeb välja päästjate välja-kutse.

7. Arutle õpetajaga.

 1. Mida tegid päästjad toas?
 2. Kuhu päästjad pärast teadet liikusid?
 3. Mida nad endale jalga panid?
 4. Kui kiiresti auto majast väljus?
  ​1 min / 2 min / 3 min
 5. Mis eesmärk on auto-sireenil?

jälgib liiklus-ohutust

elustab

viib kannatanu haiglasse

otsib inimesi maa-värina tõttu

kontrollib internetis toimuvat

kustutab tule-kahjusid

annab haigele ravimit

päästab loomi

vahistab kurja-tegija

Abi vajadus

Suurte õnnetuste puhul vajame teiste abi.
​Keda on vaja järgmistes olu-kordades appi?

Harjuta

1. Vigastus vette hüppamisel

 • kiir-abi
 • politsei
 • päästjad

2. Metsa-tule-kahju

 • kiir-abi
 • politsei
 • päästjad

3. Raha-koti vargus

 • kiir-abi
 • politsei
 • päästjad

Veebi-politseiniku abi saad küsida siin.

Tööleht

Palun oota