Peatükk 1.1 (Inimeseõpetus 9)

Saame jälle kokku!

Arutle

 • Mida õpitakse inimese-õpetuse aines?
 • Mis sul eelmise aasta inimeseõpetuse tundidest meeles on?
 • Mida sa sel aastal tahaksid inimese-õpetuse tundides teada saada?
 • Mida tahaksid sel aastal tundides teha?

1. Soojenduseks-tervituseks

Veereta täringut. Täringu silmade arv tähistab üht ülesannet. Loe, mida tegema pead.

Tervita nimepidi ja kätle kõiki klassikaaslasi.

Ütle „tere“ nii paljudes keeltes kui oskad.

Tervita kaaslasi küünarnuki või plaksuga.

Tervita kaaslasi puusamüksu või õlaga.

Näita ilma sõnadeta, mida sulle suvel kõige rohkem meeldis teha.

Soovi kõikidele midagi head.

2. Aliase mäng

Meenuta eelmisel aastal käsitletud teemasid. Vali õpetaja käest üks sedel teemaga, mida eelmisel aastal õppisite. Seleta seda teistele. Seletamiseks võid kasutada ainult kehakeelt ja häält. See tähendab liigutusi, näoilmeid, kehahoiakut ja häälitsusi. Sõnu ei tohi kasutada.

Kui kehakeeles selgitamine tundub liiga raske, võib mängu teha ka sõnaseletusega. Oluline on meeles pidada reeglit, et paberil olevaid sõnu ei tohi seletuses kasutada.

Mis sul veel selle teema kohta meenub? Pakkuge klassis märksõnu.

Meenuta kehakeelega, mida 8. klassis inimeseõpetuses õppisid. Vastuseid saad piiluda järgmise pildi juures

8. klassis õppisid järgmisi teemasid: rühm, uni, liikumine, riiete pesemine, aednik, internetist ostmine, kiusamine, lastega pere, helistamine häirekeskusesse, arsti juures käimine, depressioon, tervislik toit, ajalehe lugemine, sõpradega koos olemine

3. Kuidas õpik on üles ehitatud?

Sel õppeaastal on plaanis lähemalt uurida nelja olulist teemat. Kõik teemad käsitlevad mõnda tahku inimeseks olemisest. Iga teema kohta on õpikus oma peatükk.

Iga tund algab arutelu küsimustega. Arutle-küsimused aitavad mõelda, mida teema kohta juba tead.

Tunni alguse ja lõpu tegevused on rohelise taustaga:

Arutle

Kokkuvõtteks

Arutelu käigus tekib hulk uusi küsimusi, millele saad õppimise käigus vastuse. Tavaliselt on igas tunnis mõni tekst, mis annab sulle teema kohta sisulist teavet. Arutle küsimusi on ka tekstide juures.

Peatükid on erineva mahuga. Mõne peatüki läbimiseks on plaanitud viis tundi, teise teema läbimiseks võib kuluda lausa kaksteist tundi.

Tekstide juures olevad arutelu küsimused on kirjutatud lillaga.

Tekstides on olulised märksõnad ja mõisted paksus kirjas. Kõige tähtsamad mõtted on välja toodud paremal pool oranžis kastis.

Kõige tähtsamad mõtted on välja toodud oranžis kastis.

Tekstidele lisaks on õpikus ülesanded. Mis ülesandeid tuleb tegema hakata, ütleb õpetaja. Mõni ülesanne on selline, kus sa saad vastuseid kohe kontrollida. Teistesse ülesannetesse saad kirjutada oma arvamuse. Sel juhul ei olegi õiget ega valet vastust.

Iga tunni lõpus on võimalus õpitut korrata või mõnes ülesandes saadud teadmisi kasutada.

Ülesanded on õpikus  rohelise joonega kastis rohelise tekstiga.

4. Mis teemadel sel aastal juttu tuleb?

Lähisuhted: paarisuhte algus, lähedus, rasedus ja sünnitus, lapse areng, lapsevanema roll ja kohustused, perekonnaseadus

Eelarve planeerimine: raha planeermine riigis, sissetulekud ja väljaminekud, eelarve, laenamine, säästamine

Eluase: kodu, elamine majas või korteris, õpilaskodu kodukord, üürileping, pisiremont, sisustamine

Karjääri planeerimine. tööalased valikud, töötukassa, töökuulutused, inimkaubandus, tööle kandideerimine

 • Kirjuta, mis teema sulle kõige rohkem huvi pakub: 
 • Mida selle teema kohta juba tead? 
 • Mida veel tahaksid selle teema kohta teada? 

Uuri õpiku sisukorda

 • Lähisuhted
 • Eelarve planeerimine
 • Eluase
 • Karjääri planeerimine

Kokkuvõte

Nüüd saad katsetada erinevaid ülesandeid, mida edaspidi õpikust leiad.

Inimeseõpetuses ei ole sel aastal plaanis käsitleda järgmist teemat:

 • Rasedusest hoidumine
 • Tervislik toitumine ja riiete hooldamine
 • Elamine õpilaskodus
 • Inimkaubandus

Iga tund algab „Arutle“ küsimustega, sest see aitab ...

 • ... õpetajal meenutada, mida selle teema kohta rääkima peaks.
 • ... õppijal enne teema kohta lugemist oma arvamust kujundada.
 • ... õppijal meenutada, mida juba teema kohta teab.

abielu, karjäär, liising, sünnitus, avaldus, kondoom, loode, vaktsiin, eelarve, leping, netopalk

Õppimine on mõnus

ILUSAT UUT ÕPPEAASTAT!

Palun oota