Peatükk 1.11 (Inimeseõpetus 9)

Pereliikmete rollid lastega peres

Arutle

 • Mis rollid sul praegu peres on?
 • Mis võib muutuda, kui sinust saab lapsevanem?
 • Mis rollid jäävad samaks?

1. Muutused perekonnas

Kui peres ei ole veel lapsi, on partneritel aega nii enda kui kaaslase jaoks. Nad saavad tegeleda hobidega, õppida, kohtuda sõpradega ja magada. Pühenduda saab ühistele tegevustele.

Kui perekonda sünnib laps, muutuvad naise ja mehe ülesanded. Lapse kasvatamise oskus ei ole kaasasündinud, vaid seda peab õppima ja harjutama. Lastega tegelemine vajab teadmisi ja aega. Lapse vanusest sõltub, kui palju vanemad peavad lastele pühenduma.

Kui perre sünnivad lapsed, muutub vanemate elus nii mõndagi.

Väikelastega peres on vanematel vähe aega endale. Harva saab väljas käia, hobidega tegeleda ja isegi soovi järgi magada. Ka partneriga koos olemiseks ei jätku aega. Põhiliselt tuleb tegeleda lapse vajaduste rahuldamisega. 

Kooli-ealiste lastega peres on laps juba iseseisvam ja ei vaja nii palju järelvalvet. Lapsed vajavad abi õppimises ja trennis käimisel. Vanematel on siiski rohkem aega endale. Tekib võimalus rohkem koos olla partneriga ja kahekesi midagi ette võtta. 

Teismelistega peres on lapsed päris iseseisvad. Lapsed soovivad rohkem aega veeta sõpradega ja saavad õppimisega enamasti ise hakkama. Vanem muutub rohkem võrdseks kaaslaseks kui kasvatajaks. Kuigi lapsed vajavad jätkuvalt tähelepanu, on vanematel aega enda jaoks rohkem. Nad saavad pühenduda oma partnerile ja nende ühistele tegevustele. 

Vali sobiv peremudel

Joonis näitab, kui palju kulub igapäevasest ajast igas rollis olemisele. Otsusta, millises peres selline ajajaotus on.

2. Video analüüs

Vaata videot kahes osas. Jälgi lapse ja ema tegevust.

Arutle (1.osa)

 • Kes on loo toimumise ajal kodus?
 • Kui vana võib laps olla?
 • Kirjelda ema ja lapse käitumist
 • Mis lapse käitumises näitab, et tema vajadused ei ole rahuldatud?
„Lapse õigused“ ​(1. osa)

Arutle (2.osa)

 • Kes on loo toimumise ajal kodus?
 • Mis lapse käitumises näitab, et tema vajadused on rahuldatud?
 • Kirjelda ema ja lapse käitumist.
„Lapse õigused“ (​2. osa)

Laps on täiskasvanutest nõrgem nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Seetõttu peavad vanemad hea seisma laste vajaduste rahuldamise eest.

Vanemad peavad hoolitsema selle eest, et lastel oleks kodu, toit ja rõivad ning võimalus koolis käia. Oluline on, et lapsed tunneksid ennast turvaliselt ja oleksid kaitstud. Vanemad peavad pakkuma lastele hellust ja mõistmist.

3. Laste ja vanemate roll peres

Kui üks pereliige saab oluliselt rohkem tähelepanu ja hoolitsust, läheb pere tasakaal paigast ära.

Pilt 1. Kes on peres kõige tähtsam?
Pilt 2. Mis võiks pildil olla teisiti?
Pilt 3. Kes on peres kõige tähtsam?
Pilt 4. Kes on peres kõige tähtsam?
Pilt 5. Kellel on selles peres hea olla? Kellel mitte?

Vaata pilte ja arutle

 • Kes on peres kõige tähtsam?
 • Mis võiks pildil olla teisiti?
 • Kellel on selles peres hea olla? Kellel mitte?

Kokkuvõtteks

Vaata uuesti eelmise ülesande pilte. Piltidel on puudu olukord, kus kõigil pereliikmetel on hea olla. Joonista selline pilt.

Palun oota