Peatükk 3.4 (Inimeseõpetus 9)

Üürileping

Arutle

 • Mis on kokkulepe?
 • Miks on vaja kokkulepetest kinni pidada?
 • Mis juhtub, kui kokkulepetest ei peeta kinni?
 • Mis kokkuleppeid sina oled sõlminud?

1. Üürileping

Mihkel ja Mart lõpetasid põhikooli. Poisid olid parimad sõbrad kogu kooliaja. Nüüd asusid nad õppima linna kutsekooli. Neil ei õnnestunud õpilaskodu kohta saada, sest kõik toad olid juba hõivatud. Nad otsustasid üürida korteri või ühe toa korterist.

Poisid olid näinud ajalehtedes kuulutuste rubriiki. Nüüd leidsid nad sealt mitmeid üürikuulutusi. Neile sobis korter, kus oli tuba, köök, wc ja vannituba. Ka korteri üür tundus poistele jõukohane.

Noormehed helistasid korteri omanikule ja leppisid kokku, et tulevad korterit vaatama. Mihklile ja Mardile korter meeldis ja nad otsustasid selle üürida. Omanik lubas järgmiseks päevaks ette valmistada üüri-lepingu. Kokkulepitud ajal said Mart, Mihkel ja korteri omanik kokku ning arutasid üürilepingu tingimusi. Leping oli poiste jaoks üpris keerulise sõnastusega. 

Üürileping on leping, kuhu pannakse kirja kõik kokkulepped. Kindlasti peab lepingu enne allkirjastamist läbi lugema.

Loe Mihkli ja Mardi üürilepingut. Vaata, kas saad aru.

ELURUUMI ÜÜRILEPING

Tammelinnas 2020. aastal

Allakirjutanud Aita Kodu isikukood 200305100112, elukoht Tammelinn Tamme tn 4 krt 9 (edaspidi nimetatud "Üürileandja") ja Mihkel Kadakas isikukood 200401024321, elukoht Kaseküla Kase tn 7 (edaspidi nimetatud "Üürnik") ja Mart Pihlakas, elukoht Kasküla Kase tn 9 (edaspidi nimetatud "Üürnik") otsustasid sõlmida käesoleva lepingu ja leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi nimetatud "Leping").

I LEPINGU OBJEKT
​Üürileandja annab ja Üürnik võtab üürile 1-toalise korteri asukohaga Kase tn 10 krt 10.
​II LEPINGU TÄHTAEG
​Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkel ning kehtib kuni 24.06.2021.
​III ÜÜR JA TASU TEENUSTE EEST
​3.1 Üürnik kohustub tasuma tema poolt üürile võetud elamispinna eest üüri 200 EUR kuus. Lisaks tasub üürnik iga kuu kommunaalkulud ning sideteenuste tasud.
​3.2 Eluruumi üüri tasumine omanikule toimub sularahas iga kuu 10. kuupäevaks.
​3.3 Üürileandja esitab üürnikule igakuiselt kommunaal- ja sideteenuste arved kuu 7. kuupäevaks.
​3.4 Kasutatud teenuste eest tuleb tasu kanda arveldusarve kontole a/a 123456789101112 igakuiselt kuu 20. kuupäevaks.
​3.5 Üüri ja teenuste eest tasumisega viivitamisel tasub Üürnik viivist 0,1% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
​3.6 Üürnik kohustub tasuma ühekordse sissemaksena tagatisraha ühe kuu üüritasu ulatuses. Üürilepingu lõppemisel makstakse tagatisraha üürnikule tagasi, kui kõik arved on makstud ja korter vastab üleandmisel tingimustele.

Leping on allkirjastatud digitaalselt.

Üürileandja allkiri:
​Üürniku allkiri:
​Üüringu allkiri:

 • Aita Kodu on korteri üürileandja.
 • Mihkel ja Mart on korteri üürile võtjad ehk üürnikud.
 • Mihkel ja Mart peavad korterist välja kolima lepingu allkirjastamise hetkel.
 • Korteri kasutamiseks kulub kokku 250 eurot.
 • Kasutatud teenuste eest peab tasuma pangaülekandega.
 • Üüri, kommunaal- ja sidekulud peab tasuma iga kuu seitsmendaks kuupäevaks.
 • Kui üürnik korteri kasutamise eest raha õigel ajal ära ei maksa, siis küsib üürileandja lisaraha.

Arutle. 

 • Mis on üürileping?
 • Miks on üürilepingut vaja?
 • Kes on üürileandaja?
 • Kes on üürnik?
 • Mida tähendab lepingu objekt ja lepingu tähtaeg?
 • Mis kinnitab, et leping on sõlmitud?
 • Mis sa arvad, kui vanalt saad ise üürilepingut sõlmida?

2. Korteri üüri kuulutused

Korterikuulutusi on ka interneti kinnisvaraportaalides. Seal leidub nii korteri otsimise kui ka üürile andmise kuulutusi.

Mitu tuba on korteris? 

Kas korteri peab sisustama oma mööbliga? 

Mis kütet korteris kasutatakse? 

Mitmendal korrusel korter asub? 

Mitu korrust majal on? 

Kui suur on korteri pindala? 

Kui palju tuleb üüri maksta? 

Mis kuuluvad kommunaalkuludesse? 

Uuri korteri üüri kuulutust.

Kokkuvõtteks

ELURUUMI ÜÜRILEPING

 2020 a.

Allakirjutanud , isikukood  , elukoht  (edaspidi nimetatud "Üürileandja") ja  isikukood  (edaspidi nimetatud "Üürnik") otsustasid sõlmida käesoleva lepingu ja leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi nimetatud "Leping").

I LEPINGU OBJEKT
Üürileandja annab ja Üürnik võtab üürile  -toalise korteri asukohaga .

II LEPINGU TÄHTAEG
Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkel ning kehtib kuni .

III ÜÜR JA TASU TEENUSTE EEST
3.1. Üürnik kohustub tasuma tema poolt üürile võetud elamispinna eest üüri  EUR kuus. Lisaks tasub üürnik iga kuu  kulud ning   tasud.
3.2. Üürileandja esitab üürnikule igakuiselt kommunaal- ja sideteenuste arved kuupäevaks.
3.3. Eluruumi üüri tasumine toimub ülekandega/sularahas.
3.4. Kasutatud teenuste eest tuleb tasu kanda arveldusarve kontole a/a.
3.5. Üürnik kohustub tasuma järgneva kuu üüri ning kommunaalkulud igakuiselt ühekordse sissemaksena iga kuu  kuupäevaks.
3.6. Üür ja teenuste eest tasumisega viivitamisel tasub Üürnik viivist 0,1% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

Üürileandja nimi ja allkiri 

Üürniku nimi ja allkiri 

Enne lepingule alla kirjutamist tuleb see hoolikalt läbi lugeda. Vaja on mõelda, kas lepingus kirjutatu on arusaadav ja lepingu osapoolte jaoks sobiv. Allkirja andmisega kinnitad oma nõusolekut ja vastutad tehingu eest.

Palun oota