Peatükk 7.4 (Inimeseõpetus 1. kl)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Inimeseõpetus 1. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 1. klassi inimeseõpetuse ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid Kaja Pastarus, Heidi Öövel
Õpetaja metoodilise juhendi autor Triin Kivirähk, Kaja Pastarus, Heidi Öövel
Katsetamiseks digiteeris õpiku Heidi Öövel​

Õppematerjali katsetasid Kadri Agarmaa (Tartu Kroonuaia kool), Liis Vigla (Pärnu Kuninga tn põhikool), Leelo Veski (Näpi kool)
​Retsensendid Erle Kuusik, Merle Varik

Toimetas Kristi Kingo
Illustratsioonid Tormi Tobreluts
Kujundas Marju Kuusk
Digiteeris Gerda Kärner​​

Algmaterjalide ettevalmistus digiteerimiseks kirjastus Atlex​

Veebipildid ja -fotod Tarmo Teder, Shutterstock, freepik.com, pixabay.com

Originaalanimatsioonid (pkt-id 1.1, 2.1, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3) tootis õpiku autorite ideede järgi reklaamiagentuur Dada AD
​Muud videod pkt 2.1 Maateeamet; 4.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Helifailid lugesid sisse Anti Kobin ja Kaisa Selde
​Muud helifailid (bussipileti tuvasti piiksumine, loomade hääled) hankis ​kirjastus Atlex

Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@hm.ee

CC-BY-SA 3,0

Palun oota