Peatükk 1.7 (Inimeseõpetus 1. kl)

Sport

1. VÕIMLA

Vaata pilti. Mis koht on pildil? Mida lapsed teevad? Mis tund on pildil?

Ülesanne 1

  1. Mis on pildil? Näita ja nimeta.
  2. Roosi paneb kodus kooliasju valmis. Homme on kehalise kasvatuse tund. Kehalise kasvatuse tunnis on vaja spordiriideid. Vajuta piltidele, kus on spordiriided.

Ülesanne 2

Mida teeb laps pildil? Näita ja nimeta.

Mida sina kehalise tunnis teed? Vajuta piltidele.

2. SPORDI-VAHENDID

Mida on sul kehalise tunnis vaja? Näita ja nimeta.

PALL

HÜPPE-NÖÖR

MATT

3. PALLI-MÄNG

1. Vaata 1. pilti. Kuula.

Õpetajale

Kehalise tunnis mängisid lapsed palli. Mängu lõppedes lubas õpetaja natuke omavahel mängida. Roosi ja Lee viskasid omavahel palli. Äkki tuli Lilli ja tõmbas palli Lee käest ära. „Mina tahan ka palliga mängida!“ teatas Lilli.

2. Vasta õpetaja küsimustele.

3. Kuidas Lilli saab teisiti teha? Vaata 2. pilti. Räägi kaaslastega.

1. 

2.

Soovitused tegevusteks:

Dialoog. Harjuta kaaslastega asjade küsimist, asjade pakkumist ja tänamist.

4. RIIETUS-RUUM

  1. Vaata pilti. Mida teevad lapsed pärast kehalise tundi?
  2. Mida sina teed pärast kehalise tundi?

PÄRAST SPORTI TULEB ENNAST PESTA.

Ülesanne 3

Vaata pilte. Ühenda ühesugused pallid.

Tööleht. Värvi pallid ühesuguseks.

Tööleht

Palun oota