Peatükk 2.1 (Inimeseõpetus 1. kl)

Koolitee

1. TURVALINE KOOLI-TEE

 1. Vaata pilte. Mis on pildil? Nimeta.
 2. Kuula, räägin ühest pildist. Mõistata, millest ma räägin?

KÜSIMUS:

VASTUS:

KÜSIMUS:

VASTUS:

KÜSIMUS:

VASTUS:

KÜSIMUS:

VASTUS:

Ülesanne 1

 1. Vaata pilte. Mis on pildil? Nimeta.
 2. Ühenda sobivad pildid.

2. SEBRA

 1. Vaata pilte. Kes (mis) on pildil?
 2. Mille poolest on pildid sarnased?

3. LIIKLUS LINNAS

 1. Vaata pilti. Kuula õpetaja juttu (liiklussituatsioonist).
 2. Vaata väikseid pilte. Mis on pildil?
  ​Kes/mis võivad sellel teel liikuda?
 3. Näita suurel pildil sama koht.

SÕIDU-TEE

KÕNNI-TEE

RATTA-TEE

4. VALGUS-FOOR

 1. Mis on pildil? Näita kõige ülemist tuld. Mis värvi on ülemine tuli?
 2. Näita keskmist tuld. Mis värvi on keskmine tuli?
 3. Näita alumist tuld. Mis värvi on alumine tuli?
 4. Nimeta foori kõik tuled.
 5. Mis värvi tulega tohid üle tee minna? Märgi sobiv tuli.

ÜLE TEE LÄHEN ROHELISE TULEGA!

 1. Vaata pilte. Mis värvi tuli põleb?
 2. Leia pilt, millel põleb roheline tuli. Vajuta sellele pildile.

5. SASS LÄHEB KOOLI.

 1. Sass läheb kooli. Vaata pilte. Mida Sass tahab teha?
 2. Vali sobiv käitumisviis. Märgi sobiv pilt.

1.

KÄIN KÕNNI-TEEL.

2.

LÄHEN ÜLE TEE ÕIGES KOHAS.

3.

LÄHEN ÜLE TEE ROHELISE TULEGA.

Tööleht

Soovitused tegevusteks:

 1. Mäng „Õige-vale“. Õpetaja esitab lauseid, lapsed otsustavad, kas väide/lause on õige või vale. Vale puhul parandatakse lauses olnud väide õigeks.
  ​​Näide: Sõidan jalgrattaga. Kiivrit ei ole vaja.
 2. ​Õppekäik kooli ümbruses (sh liikumine kõnniteel rühmas ja üksi, sõidutee ületamine).
Palun oota