Peatükk 2.4 (Inimeseõpetus 1. kl)

Siim ja ema linnas

Õpetajale
 1. Kuula. Eelmises tunnis said teada, et Siim sõitis emaga linna arsti juurde. Täna kuuled sa, mis edasi juhtus.

1. VIGUR-PILT

1. Siim ja ema jõudsid linna. Vaata suurt pilti. Sellel pildil on ka linn. Mis on pildil valesti?

2. Kontrolli, kas leidsid kõik valed olukorrad üles. Vaata väikseid pilte.

VASTUSED

Ülesanne 1

 1. Linnas pidid Siim ja ema sõitma linnaliinibussiga. Vaata pilte. Mis sõiduk on pildil? Näita ja nimeta.
 2. Leia buss. Vajuta pildile.

AUTO

RONG

BUSS

Tööleht. Värvi buss punaseks.

2. BUSSI-SÕIT

 1. Kuula. Leia sobiv pilt.
 2. Vasta õpetaja küsimustele.
Õpetajale
 1. Siim ja ema ootasid bussipeatuses. Seal oli palju rahvast. Siim ootas rahulikult. Ta seisis ja vaatas autosid. Siim teab, et teisi inimesi ei sobi peatuses jooksmise ja lärmiga segada. Mida ei sobi bussipeatuses teha? Mida sobib peatuses teha?
 2. Varsti tuli buss. Kes lähevad esimesena bussi? Millal sina lähed? Ema pani bussikaardi vastu tuvastit. Kostis piiksumist. Nüüd oli bussipilet olemas.
 3. Bussis oli palju rahvast. Ema ja Siim seisid püsti. Nii said vanemad inimesed istuda. On tore, kui pisikesed lapsed saavad ka emaga koos istuda. Siim on juba suur. Tema seisab püsti. Siim ja ema hoidsid bussis käepidemetest kinni.
 4. Bussi tuli piletikontroll. Piletikontroll vaatab, kas sõitjatel on piletid. Siimul ja emal muidugi olid piletid.

1.

2.

Kuula. Tuvasti piiksumine bussis:

3.

4.

3. SÕIDUKID

 1. Linnas sõidab palju sõidukeid. Siim kuulis erinevate autode hääli.
 2. Kuula (inimeseõpetuse 2. klassi õpik, ptk 2.3, sektsioon 3). Arva, mis sõidukiga on tegu. 
 3. Vaata pilti. Mis sõiduk on pildil? Nimeta.​

VAATA JA VEENDU!

Ülesanne 2

1. Mis auto on pildil? Näita ja nimeta.

2. Ühenda paarid.

Tööleht. Värvi teine auto samasuguseks.

Tööleht

Soovitused tegevusteks:

Mäng „Meie sõidame bussiga“. Üks laps on bussijuht, teised reisijad. Mängu käigus harjutatakse peatuses ootamist, bussi sisenemist, iste pakkumist, bussist väljumist. Piisava hulga laste arvu korral võib keegi olla ka piletikontroll.

Palun oota