Peatükk 3.3 (Inimeseõpetus 1. kl)

Roosi ja Lilli pere

1. PERE

 1. Kuula. Roosi ja Lilli elavad linnas. Tüdrukutel on oma maja. Nad elavad seal koos isa Tiiduga. Näita Roosi ja Lilli peret.
 2. Vanaema ja vanaisa on laste naabrid. Nende majad on kõrvuti. Näita vanaema ja vanaisa peret.

ROOSI

ISA

LILLI

VANA-EMA

VANA-ISA

3. Vaata alumist pilti. Mis värvi maja võiks olla laste kodu? Näita. Mille järgi sa nii arvasid?

2. VANA-EMA JA VANA-ISA

1. Kuula. Vanaema nimi on Ülle. Vanaisa nimi on Jaan. Nad on tüdrukute isa vanemad.

2. Mis on sinu vanaema ja vanaisa nimed?

3. Vaata 2. pilti. Seal on vanaema ja vanaisa veel noored. Neil on poeg Tiit.

3. MINU KODU-MAJA

Milline maja on sinu kodu sarnane? Vajuta kas jah- või ei-pöidlale.

 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI

Tööleht. Värvi oma maja pilt.

4. RÄÄGI OMA KODUST.

MINA ELAN MAAL / LINNAS.

MINU MAJA ON SUUR / VÄIKE.

MINUGA ELAVAD KOOS … .

MEIE PERES ON …… INIMEST.

Mäng Ehita maja“

5. ÕED ROOSI JA LILLI

1. Kuula. Roosi ja Lilli on kaksikud. Nad on väga sarnased.

ÕED

ÕDE

Tööleht. Värvi kaksikud samasuguseks.

*2. Loe laused.

ROOSI JA LILLI ON ÕED.

NAD ON KAKSIKUD.

Ülesanne 1

Roosi ja Lilli toa seinal on pildid. Võrdle pilte. Leia 7 erinevust.

6. ÕUE-TÖÖD

1. Roosi ja Lilli aitavad sageli õues. Mida tüdrukud teevad?

2. Mis aastaaeg on pildil? Mis töid sina siis õues teed? 

SÜGIS

1.

TALV

2.

TALV

3.

*3. Loe. Kirjuta kasti sobiva pildi number.

 1. ROOSI TOOB ISAGA PUID. 
 2. ROOSI RIISUB LEHTI. 
 3. LILLI  LÜKKAB LUND. 

Ülesanne 2

Tööleht. Roosile meeldib puldiautoga sõita. Tee autosõit pliiatsiga kaasa. Võta iga auto jaoks erinev värv. Värvi auto sama värvi.

Tööleht

Palun oota