Peatükk 5.2 (Inimeseõpetus 1. kl)

Öö ja päev

1. ÖÖ JA PÄEV

1. Praegu on meil päev. Päeval on õues valge. Mõnikord paistab... (mis?). Näita päikese pilti.

2. Mõnikord paistab öösel taevas... (mis?). Näita kuu pilti.

PÄIKE

KUU

3. Vaata slaide. Mida inimesed teevad? Mis aeg on pildil (öö või päev)?

4. Mida lapsed teevad päeval? Märgi päikese pildiga.
​Mida me teeme öösel? Märgi kuu pildiga.

Ülesanne 1

Loe/kuula. Kas lause on õige või vale? Ütle vale lause õigesti.

 1. PÄEVAL  ON  ÕUES  VALGE.
 2. KOOLIS  ME  ÕPIME  ÖÖSEL.
 3. PÄEVAL  PAISTAB  TAEVAS  KUU.
 4. ÖÖSEL  ME  MAGAME.

LAUSE

VASTUS

2. SIIMU PÄEV

1. Vaata slaide. Kuula. Hommikul tõuseb päike. Näita hommiku pilti.

2. Vaata pilti. Mida teeb Siim hommikul?

3. Mida teed sina hommikul? (Samamoodi küsimused ka teiste päeva osade kohta.)

HOMMIK

LÕUNA

ÕHTU

ÖÖ

4. Ühenda sobivad paarilised.

3. PÄEVA OSAD

Päeva saame jagada osadeks. 

Loe sõnad.

Ülesanne 2

Kuula. Lõpeta õpetaja laused (abiks piltidele osutamine, õpetajaga koos ütlemine).

Õpetajale

Õpetaja ütleb lünkteksti lausete alguse. Lapsed lõpetavad laused. Abiks piltidele osutamine, õpetajaga koos ütlemine.

* Loe laused. Vali sobiv sõna.

PÄEV
ÖÖ
 1. MEIL ON PRAEGU .
 2. PÄRAST PÄEVA TULEB .
 3. PÄEVA OSAD ON HOMMIK,  , ÕHTU.
 4. PÄEVAL ON VÄLJAS .
 5. ÖÖSEL ON ÕUES .

Ülesanne 3

 1. Vaata pilte. Milline päeva osa on pildil?
 2. Vaata pilte. Mida tüdruk teeb pildil? Ühenda sobivad pildid.
 • ÖÖ
 • ÕHTU
 • HOMMIK
 • LÕUNA

Tööleht

Palun oota