Peatükk 6.2 (Inimeseõpetus 1. kl)

Mari saab nuku

Praktiline tegevus

 1. Mäng „Võlukott“. Õpetaja asetab erinevaid esemeid kotikesse. Lapsed pistavad käe kotti, võtavad eseme ning proovivad ära arvata, mis neile pihku jäi. Lihtsam variant mängust: eelnevalt vaadeldakse üheskoos ükshaaval esemeid ja nimetatakse, mis asi see on. Seejärel pannakse esemed kotti ja alustatakse mängu.
 2. Arutelu klassis teemal „Asjade saamine“. Kuidas sa asju saad? Kust asju saadakse? 
 3. Rollimängud tunni eri osades: „Asjade palumine kasutamiseks“, „Mida teha leitud asjaga?“,„Tänamine“.

1. MARI SAAB UUE NUKU

1. Kuula. Näita lausega sobivat pilti.
Mari tahtis endale väga uut nukku.

Õpetajale

Mari tahtis endale väga uut nukku. (1.) Ta kogus nuku ostmiseks oma taskuraha. (2.) Tüdruk pani raha rahakassasse. (3.) Kui raha oli piisavalt, võttis tüdruk hoiukassast raha. (4.) Ta läks koos emaga poodi ning ostis omale nuku.(5.) Maril oli oma uue nuku üle väga hea meel.

1.

2.

3.

4.

5.

2. Järjesta pildid.

2. MARI

Loe laused.

1. MARI KOGUS RAHA.

2. TA SAI UUE NUKU.

3. MARIL OLI HEA MEEL.

4. UUS NUKK TEGI TALLE RÕÕMU.

3. TUNDED

 1. Vaata pilte. Laps pildil on... (vihane, üllatunud, rõõmus, õnnelik).
 2. Kuidas Mari end nukku saades tundis? Vajuta sobivale pildile.

Tööleht. Joonista Marile rõõmus nägu.

4. MÄNGU-ASI

 1. Vaata pilte. Mis on piltidel?
 2. Mis on sarnast? Mis on erinevat?
 3. Mis on 1. pildil oleva nukuga juhtunud? Kuidas nukk katki võis minna / mustaks saada?
 4. Vaata 2. pildi nukku. Kuidas on laps selle nukuga mänginud?
 5. Kumma nukuga sina tahaksid mängida?

1.

2.

5. ANNI LAENAB NUKKU

1. Kuula.

2. Vasta õpetaja küsimustele.

Õpetajale

(1.) Mari sõber Anni tuli Marile külla. Talle meeldis Mari nukk väga. Anni palus Marilt nukku üheks päevaks enda kätte. Mari lubas. (2.) Anni mängis kodus nukuga. Anni väike õde tahtis ka nukuga mängida. (3.) Tüdrukud läksid tülli. Mõlemad tõmbasid nukku enda poole. Nukk läks katki. (4.) Anni viis järgmisel päeval nuku Marile tagasi. Mari oli nukku nähes väga kurb.

1.

2.

3.

4.

Ülesanne 1

 1. Vaata pilte. Nimeta, milline tunne on pildil? Laps on... (rõõmus, kurb, ehmunud, vihane).
 2. Kuidas Mari tundis end katkist nukku saades? Vajuta sobivale pildile.
 3. Mis muutis Mari kurvaks? Mille pärast Mari ehmatas? Mille peale sai Mari vihaseks?
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

6. KATKINE NUKK

 1. Anni andis Marile tagasi katkise nuku. Mida võis Anni Marile nukku andes öelda?
 2. Arutage klassis, mida Anni oleks võinud veel teha.

PALUN VABANDUST!

MUL ON VÄGA KAHJU!

ANNA ANDEKS!

7. EMA LOHUTAB

Vaata pilti. Kuula: Ema märkas, et Mari on nuku pärast väga kurb. Ema lohutas Mari. Mida ema võis Marile öelda?

1. Vaata pilte. Mida ema ja Mari teevad 1. pildil?

2. Vaata 2. pilti. Mida veel võib teha?

1.

2.

SA VÕID OSTA UUE ASJA.

ASJU SAAB KA KORDA TEHA.

Ülesanne 2

 1. Vaata pilti. Mis on pildil? Missugune see on? (Välimus, otsus: katki või korras/terve.)
 2. Vali sobiv näoilme.

KORRAS

KATKI

Ülesanne 3

 1. Vaata slaide. Mis on pildil? Nimeta.
 2. Millistel piltidel hoolib laps oma asjadest? Vali pildi alla kas jah-pöial või ei-pöial.

1.

2.

3.

Tööleht

Palun oota