Peatükk 9.5 (Inimeseõpetus 2. kl)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Inimeseõpetus 2. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 2. klassi inimeseõpetuse ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid Kaja Pastarus, Heidi Öövel
​Õpetaja metoodilise juhendi autorid Triin Kivirähk, Kaja Pastarus, Heidi Öövel.
​​Katsetamiseks digiteeris õpiku Kaja Pastarus

Õppematerjali katsetasid Maikela Tarto (Tartu Kroonuaia kool), Eda Sempelson (Pärnu Kuninga tn põhikool)
Retsensendid Erle Kuusik, Merle Varik

Toimetas Kristi Kingo
Illustratsioonid Johanna Rannu
Kujundas Virgylia Soosaar
Digiteeris Gerda Kärner​​

Algmaterjalide ettevalmistus digiteerimiseks kirjastus Atlex​

Veebipildid ja -fotod Tarmo Teder, Shutterstock, ptk 6.6 Andres Kuura ja kiku.hambaarst.ee

Originaalanimatsioonid ja -videod (pkt 1.1, 2.1, 3.1, 3.5, 4.1, 7.3 ) tootis õpiku autorite ideede järgi reklaamiagentuur Dada AD
​Muud videod pkt 2.2, 5.2, 6.3, 6.6, 7.1, 7.2 AS All Media Eesti (TV3); ptk 2.3 Tallinna Transpordiamet; ptk 5.1, 5.2 ERR; ptk 6.6 www.suukool.ee, Stig Rästa

Helifailid lugesid sisse Anti Kobin ja Kaisa Selde
Muud helifailid (pillide helid, sõidukite helid) hankis ​kirjastus Atlex

CC-BY-SA 3,0

Palun oota