Peatükk 1.1 (Gümnaasiumi eesti keel)

Hea õppija!

?Gümnaasiumi eesti keele õpivara „Johannes“ 1. osa

Hoiad käes  gümnaasiumi eesti keele õpivara „Johannes“ 1. osa. Sellest komplektist leiad nii „Keele ja ühiskonna“ kui ka „Praktilise eesti keele“ materjale. Miks on ühte komplekti kokku pandud kaks kursust? Eelkõige sellepärast, et ühegi keele õige­keelsus ei ole nähtus oma­ette, vaid see on seotud ikka tekstide ja ühiskonnaga, kus seda keelt kasutatakse. Ka riiklikus õppekavas on rõhutatud teadmiste ja praktilise keele­oskuse tihedat lõimingut.

Komplekti sissejuhatavas peatükis tutvud õpiku struktuuriga ja saad teada, miks on sarja pealkiri „Johannes“. Sissejuhatavale peatükile järgneb viis suurt peatükki, mis omakorda jagunevad viieks väiksemaks. Käsitletavad teemad on mitmekesised ja aktuaalsed ning kajastavad täna­päevast ühiskonda. Igas peatükis on mahukas projekt­ülesanne, mis keskendub mitmesuguste tekstide vastuvõtule ja loomisele ning suulisele ja kirjalikule suhtlusele. Iga suure peatüki lõpetab alapeatükk „Mõttejärg“, kus on esitatud teema­kohane essee, milles on rakendatud eri teksti­arendustüüpe ja üles­ehitusvõtteid, ning Contra luuletus.

Õigekeelsusteemad leiad eelkõige töövihikust alapealkirja „Keeleviit“ alt, aga osa harjutusi on seotud otseselt õpiku teiste teemadega. Õigekeelsus on omandatud valdavalt põhikoolis, nii et seda tuleb vaid meelde tuletada. Erilist tähelepanu saavad õpikus võõrsõnad, mille jaoks on ka eraldi rubriik. Endale võõraste sõnade tähendused saad kirjutada töövihiku lõpus olevasse loendisse, et sõnade tähendus ka kinnistuks.

Soovime palju õppimis- ja avastamisrõõmu!

Õpiku autorid

Palun oota