Peatükk 1.1 (Loodusõpetus 9. kl, 2. osa)

Valguse peegeldumine

Mõtle ja arutle!

Kus kasutatakse peegleid?
​Too näiteid peeglite erinevate kasutusalade kohta.

Peeglike, peeglike seina peal ...

Meie ümber on palju peegleid. Peegleid leidub kodus, koolis, kaubandus-keskustes, tualett-ruumides, sõidukites. Peeglid võivad olla suured ja väikesed, ümarad ja kandilised, uhkete kaunistustega ja päris tavalised.

Peegli ees kammime oma juukseid, kohendame oma riietust ja kontrollime oma välimust.

Kuigi peeglid võivad olla väliselt erinevad, on nad kõik millegi poolest sarnased. Kõikide peeglite pind on väga sile. Iga plekk, kriimustus või näpujälg on peeglil kohe näha.

Kuidas valgus peegeldub?

Kõik siledad kehad peegeldavad valgust. Mida siledam pind, seda rohkem valgust ta peegeldab.

Soovitatavad vahendid: lusikas, helkur, plastist joonlaud, pastapliiats, valge paber, tume paber, õpik, hõbepaber või muu vabalt valitud ese

Töö käik
Peegelda valitud vahenditega valgust.
Tee kokkuvõte.

 1. Valgust peegeldasid
 2. Valgust ei peegeldanud

Peegeldumine toimub peegeldumis-seaduse alusel.
​Peegelpinnale langeb valguskiir mingi nurga all, sama nurga all see ka peegeldub. Seetõttu on valguskiire langemisnurk ja peegeldumisnurk alati võrdsed.
​Need nurgad on peegelpinnaga risti oleva sirge ehk ristsirge ja kiire vahel.

Valguse peegeldumine
 1. Kas peegelpinnalt peegeldub kiir a, b või c?
  Pinnalt peegeldub kiir 
 2. Põhjenda oma valikut.

Valguse peegeldumine mattpinnalt

Valgus peegeldub kõikidelt kehadelt, mis ei neela endasse kogu neile langevat valgust.
​Enamikku kehadest ei saa me aga peeglina kasutada.

Tavaliselt on kehade pind krobeline. Selliseid krobelisi pindasid nimetatakse mattpindadeks.
​Konaruste tõttu ei peegeldu valguskiired ühtlaselt ja samas suunas, vaid kõikvõimalikes suundades. Mattpind hajutab valgust.

Mattpind hajutab valgust.

Siledama pinnaga kehad on läikivad.
​Läikivatel kehadel on head peegeldumis-omadused. Mattpindadel on head hajutamis-omadused.

Vaata videot valguse peegeldumisest siledalt pinnalt ja mattpinnalt.
​Millist erinevust märkad?​
 1. Mattpinnad on siledad pinnad.
 2. Mattpindade peegeldumis-nurk on sama mis langemis-nurk.
 3. Konaruste tõttu peegeldub valgus mattpindadelt igas suunas.
 4. Mattpindadel on head peegeldumis-omadused.
 5. Läikivatel kehadel on head hajutamis-omadused.
 6. Mattpindadel on head hajutamis-omadused.
 7. Läikiv pind peegeldab valgust.

Tööleht

Palun oota