Peatükk 2.3 (Loodusõpetus 9. kl, 2. osa)

Heli kõrgus ja valjus

Mõtle ja arutle!

Kui vajutad klaveri klahvidele, siis kuuled, et tekkinud heli on erinev.
​Osale klahvidele vajutades tekib väga kõrge heli, teistele vajutades kostab aga madal heli.
​Mis võib seda põhjustada?

Heli kõrgus

Eelmises peatükis panime joonlaua võnkuma ja tekitasime heli.
​Kas aga saame muuta joonlaua tekitatud heli kõrgemaks või madalamaks?

Ülesanne 1. Praktiline töö

 1. Aseta joonlaud lauale nii, et sellest ulatub üle laua-serva vaid lühike osa.
 2. Pane joonlaud võnkuma. Millist heli kuuled?
 3. Jälgi, kuidas joonlaud võngub. Kas joonlaud võngub kiiresti või aeglaselt?
 4. Muuda joonlaua üle lauaserva ulatuv osa pikemaks.
  • Milliseks muutub heli kõrgus?
  • Millise kiirusega nüüd joonlaud võngub?

Saame teada:

Mida suurem on heliallika võnke-sagedus, seda kõrgemat heli see tekitab.

Kui me vaatame klaveri sisse, näeme seal erineva pikkusega traate – klaverikeeli.
​Klahvile vajutamine paneb traadi võnkuma. Mida lühem on traat, seda kiiremini see võngub ja seda kõrgema heli tekitab.
​Pikad traadid võnguvad aeglasemalt ja tekitavad madalama heli.

Klaverikeeled

Piltidel on sarnase ehitusega, kuid erineva suurusega muusika-instrumendid.

 • vioola
 • viiul
 • tšello
 • kontrabass

2. Põhjenda oma arvamust.

Heli valjus

Igas orkestris on alati ka trummid.
​Kui trummar lööb trummile nõrgalt, tekib nõrk heli.
​Kui lüüa trummi pihta kõvasti, tekib vali heli.

Mõlemal juhul hakkab trumm võnkuma ühesuguse sagedusega, kuid erinev on võnkumise amplituud.
​Heli valjus sõltub sellest, millise amplituudiga heliallikas võngub.

Mida suurema amplituudiga laud võngub, seda valjem heli tekib.

Heli-tugevuse mõõtühikuna kasutatakse detsi-belli (dB).

Inimene hakkab tavaliselt kuulma heli, mille tugevus on 0 dB.
​Vaikse häälega kõnelemine tekitab heli 20–30 dB. Kui helitugevus ületab 130 dB, tunneme me kõrvas valu, 180 dB tugevune heli võib olla inimesele surmav.

Helitugevused heliallikast ühe meetri kaugusel:

Heliallikas

Suhteline helitugevus (dB)

Kiirabi sireen

120

Rokk-kontsert

110

Muruniiduk

100

Tänavamüra

90

Vestlus

70

Vihmasadu

50

Sääse pinin

40

Vaikne magamistuba

30

Lehtede langemine

10

Ülesanne 3

Arutlege koos.

 1. Miks rokk-kontserdil peaks viibima kõlarist kaugemal?
 2. Miks kõlab muusika vaatajaist tühjas saalis tugevamana kui rahvast täis saalis?
 3. Miks sääsepinin magamistoas on häiriv, kuid õues mitte?

Tööleht

Palun oota