Peatükk 7.1 (Loodusõpetus 9. kl, 2. osa)

Sõnaseletused

E

 • elektrijuht – ehk juht – elektrit hästi juhtiv aine (nt metall, vedelik) või toode (nt juhe, kaabel), mida kasutatakse elektrienergia edastamiseks
 • elektrivool – ehk elekter – laetud osakeste suunatud liikumine
 • elektrivoolu töö – füüsikaline suurus, mis iseloomustab vooluringis energia muundumist ühest liigist teise
 • elektrivoolu võimsus – füüsikaline suurus, mis näitab, kui palju tööd mingi jõud ajaühiku jooksul teeb
 • elektromagnet – raudsüdamikuga pool, millel on magnetilised omadused ainult elektrivoolu olemasolu korral

F

 • fookus – koht, kus koonduvad läätse läbinud valguskiired
 • fookuskaugus – kaugus läätse keskpunktist fookuseni

H

K

 • kemikaalid – keemiatööstuses toodetud keemilised ained
 • Kuu faasid – Kuu kuju muutus
 • kütteväärtus – 1 kg kütuse täielikul põlemisel tekkinud soojusenergia
 • kütus – aine, mille põlemisel eraldub soojust

L

 • laine – võnkumise levimine keskkonnas
 • lühis – väikese takistusega ühendus elektriseadmes, mille kaudu voolab liiga tugev elektrivool

M

 • magnet – keha, mis loob enda ümber magnetvälja. Magnetid tõmbavad või tõukavad teisi metallesemeid enda ümber
 • murdumisnurk – nurk murdunud kiire ja pinna ristsirge vahel

O

P

 • peegeldumisseadus – mingi nurga all peegelpinnale langev valguskiir peegeldub alati sellesama nurga all

R

 • rõhk – füüsikaline suurus, mis iseloomustab rõhumisjõu mõju pinnaühikule
 • rõhumisjõud – jõud, millega üks keha mõjutab teist keha risti kokkupuutepinnaga

T

 • tarviti – ehk elektritarviti - elektriseade, mis muundab elektrienergia mõnda teist liiki energiaks. Elektriseade, mis kasutab oma tööle saamiseks elektrienergiat. Näiteks elektripliit, valgustid, tarbeelektroonika jm

V

 • virmalised – kosmilise kiirguse põhjustatud taeva helendus, enamasti polaaraladel ja parasvöötme põhjaosas
 • vooluallikas – seade, mis tekitab vooluallikaga ühendatud juhis elektrivälja ja säilitab seda pika aja jooksul
 • võnkeperiood – ajavahemik, mis kulub kehal ühe täisvõnke tegemiseks
 • võnkesagedus – võngete arv ühes ajaühikus (sekundis)
 • võnkumine – kindla ajavahemiku järel korduv liikumine

Õ

 • õhurõhk – kõigile Maal olevatele kehadele avalduv õhu kaal

Ü

 • üleslükkejõud  – ehk Archimedese seadus - kehale vedelikus või gaasis mõjuv raskusjõuga vastassuunaline jõud
Palun oota