Peatükk 6.1 (KEAT)

Küberkiusamine

Mis on küberkiusamine?

Kiusamise vorm

Karistus

Sõimamine ja ähvardamine õelate e-kirjade, tekstisõnumite jms kaudu

Karistusseadustiku § 120 järgi on tapmise, tervisekahjustuse tekitamise või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamine kuritegu, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist.

Ahistamine ja jälitamine eri portaalides

Ahistav jälitamine on karistusseadustiku § 157järgi kuritegu. S.o teise isikuga korduv või järjepidev kontakti otsimine, tema jälgimine või muul viisil teise isiku tahte vastaselt tema eraellu sekkumine, kui selle eesmärk või tagajärg on teise isiku hirmutamine, alandamine või muul viisil oluliselt häirimine.

Isikliku informatsiooni ja saladuste levitamine

Karistuseadustiku § 1571 järgi on kuritegu jagada delikaatseid andmeid. Sinna alla kuuluvad näiteks isiku terviseandmed või isiku seksuaalelu ja seksuaalset sättumust puudutav teave.

Teise isikuna esinemine, st kellegi teise nimel sõnumite ja e-kirjade saatmine, kommenteerimine

Karistusseadustiku § 1572 lg 1 järgi on teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine kuritegu juhul, kui kasutatakse koos vähemalt kahte isikutunnust: foto + kodanikunimi muutmata kujul.

Internetilehe (koduleht, suhtluskeskkond) loomine, et kaaslase üle naerda, teda alavääristada või õhutada vaenu; libakontode tegemine

Tsiviilvastutus (võlaõigusseadus § 1046)

Teise inimese tahtlik suhtlusringkonnast väljalõikamine, et ta tunneks ennast tõrjutuna

Peksmise ja löömise filmimine ning materjali levitamine internetis, et mõnitada ja n-ö naljatada (happy slapping)

Peksmine ja löömine ehk kehaline väärkohtlemine on kuritegu (karistusseadustik § 121). Selle filmimine ja levitamine on äärmiselt amoraalne. Video levimine võib tekitada mainekahju (võlaõigusseadus § 1046).

Käitu internetis teistega nii, nagu soovid, et sinuga käitutaks. Kedagi ei tohi kiusata.
#suurimjulgus
 • Stiina levitas oma trennikaaslaste nimesid ja telefoninumbreid vanema klassi poistele.
 • Karl kirjutab tihti oma klassivenna Mattiase nime all YouTube'i videote juurde roppe kommentaare.
 • Kevin lõi keskkonda Discord grupi, kus mängudesse puutuvat infot vahetada. Ta kutsus sinna oma klassi poisse.
 • Karmen saatis klassiõele kirja, milles ähvardas ta koolikoti prügikasti visata, kui too veel õpetaja küsimuse peale käe tõstab ja õige vastuse ütleb.
 • Hans otsis portaalidest oma klassiõdede pilte.
Õpetajatekst
Iga viies Eesti kooliõpilane on kogenud kiusamist ja üle 25% õpilastest küberkiusamist; 17% õpilastest on tunnistanud, et on internetis kedagi kiusanud. Üha enam langevad lapsed ja noored seksuaalse väärkohtlemise ohvriks veebis.
Lisamaterjalid:
Targalt internetis https://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/oppematerjalid/
HITSA
http://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/targalt-internetis/tegevused
 • esineti teise isikuna
 • jäeti suhtlusringkonnast välja
 • ähvardati
 • mõnitati

Küberkiusamise ennetamine

Internetis suhtlemisel kehtivad samad viisakusreeglid, mis päriselus suheldes.
 • Käitu internetis teistega nii, nagu soovid, et sinuga käitutaks: ole viisakas; austa teisi; palu täiskasvanu abi, kui satud hätta.
 • Internetis suhtlemine ei anna sulle õigust teistega halvasti rääkida või neid ebaõiglaselt kohelda.
 • Ära kiusa teisi!

Kaitse ennast ja teisi

 • Mõtle enne, kui postitad oma isiklikke andmeid.
 • Pildista ainult riietes.
 • Ära jaga internetis endast pilte, mida sa pole nõus piinlikkust tundmata kõigile näitama. Pea meeles, et iga internetifaili saavad teised ilma sinult luba küsimata levitada.
 • Ära jaga internetis oma telefoninumbrit, kodust aadressi ega muid isiklikke andmeid. Inimesele, keda sa päriselus ei tea ega tunne ega pole kunagi kohtunudki, ei tasu saata isiklikke andmeid.
 • Küsi alati luba piltide avalikustamiseks. Enda piltide kohta küsi luba oma vanematelt.
 • Tea, kellega sa internetis suhtled, ja pea meeles, et kõik inimesed ei ole ausad.
 • Ära näita oma salasõnu ega usalda võõrastele oma mobiilinumbrit.
 • Ole kriitiline internetis leiduva info suhtes, sest kõik internetis olev ei ole meeldiv ega tõene.
 • Ära lase oma käitumist ja põhimõtteid muuta. Kui surfad internetis sõpradega, siis ära tee nendega asju, mida sa üksi ei teeks.
 • Mis sulle tundub naljakas, võib olla teisele solvav ning isegi seadusvastane. Naljakas on asi ainult siis, kui kõigil on naljakas, mitte siis, kui nalja tehakse kellegi arvel.
 • Pildistan ainult riietes.
 • Ei näita oma salasõnu ega usalda võõrastele oma mobiilinumbrit.
 • Ei jaga võõrastele isiklikke andmeid.
 • Küsin piltide avalikustamiseks alati luba.
 • Ei lase oma käitumist ja põhimõtteid muuta.
 • Olen kriitiline internetis leiduva info suhtes.

Keelatud tegevus

Karistus

Laimamine ja narrimine ning teise teadmata tema fotode töötlemine või nende edasi saatmine

Mainet kahjustav tegevus on võlaõigusseaduse § 1046 järgi tsiviilasi.

Võõra nime, andmete ja näopildi kasutamine veebikeskkonnas

Karistusseadustiku § 1572 järgi on identiteedivargus kuritegu – teisele isikule luuakse konto tema andmeid ilma loata kasutades ning kahjustatakse tema seadusega kaitstud õiguseid või huvisid.

Alaealiselt pesu väel või alasti fotode (nude'ide) palumine või nõudmine, sääraste fotode valdamine ja levitamine

Karistuseadustiku § 179 järgi on see kuritegu.

Seksuaalvahekorraks ettepaneku tegemine või sellele ahvatlemine, kui alaealine on noorem kui 14aastane

Karistuseadustiku § 179 järgi on see kuritegu.

Arvutisüsteemile ebaseaduslikult juurdepääsu hankimine

Karistusseadustiku § 217 lg 1 sätestab, et kaitsevahendi (nt parool) kõrvaldamise või vältimise teel arvutisüsteemile juurdepääsu hankimine on ebaseaduslik ning kriminaalkorras karistatav. Seega on ka arvutiklassis kellegi hooletult lahti jäänud kontol millegi tegemine süütegu. Lahtise konto leidmisel on lubatud vaid välja logida.

Võõra nime, andmete ja näopildi kasutamine veebikeskkonnas on keelatud ja karistatav.
Identiteedivargus

Kuidas tegutseda küberkiusamise korral?

 • Räägi juhtunust kellelegi, keda usaldad, kes toetab sind ja oskab aidata.
 • Vaheta meiliaadress, blokeeri kasutaja, vajaduse korral sulge konto.
 • Kui oled mõnel lehel või portaalis, kus on võimalik teavitada väärkasutamisest (report abuse), siis kasuta seda võimalust.
 • Lõpeta igasugune suhtlemine kiusajaga: ära vasta talle, blokeeri kasutaja, mine arvutist eemale jne.
 • Kindlasti säilita ähvardavad sõnumid ja e-kirjad, isegi siis, kui tahaksid need igaveseks unustada – neid materjale saab hiljem kasutada asitõendina.
 • Kui keegi on teinud sinu nime all identiteedi mõnda suhtlusportaali või kasutab mingil muul moel ära sinu isikuandmeid või isiklikke fotosid, siis fikseeri võimalikult palju fakte:
  • portaali aadress, kus valeidentiteet on tehtud või on üleval;
  • andmed sinu nimel loodud võltskonto kohta. Selleks kopeeri eraldi dokumendiks konto andmed (kasutajanimi, loomise aeg või sisenemise aeg), konto juures olnud andmed (telefoninumber, Messengeri aadress vms) ning konto juures olnud materjalid (tekstid, fotod, kuulutused jne). Mida rohkem materjali sa libakonto või konto muutmise kohta suudad ja saad salvestada, seda lihtsam on hiljem teha kindlaks teo toimepanijat;
  • pärast materjalide salvestamist teavita sind kujutava konto ebaseaduslikust kasutamisest kindlasti politseid, pöördu julgesti veebikonstaablite poole.
 • Kui sa näed, et kiusatakse kedagi teist, siis toeta ja abista teda.
Ütle EI!
 • Maksa või saada, mida nõutakse.
 • Lõpeta suhtlus.
 • Ära jaga ega maksa midagi.
 • Teata rikkumisest veebilehe haldajat.
 • Otsi abi.
 • Tee kuvatõmmised tõendite kogumiseks.
Palun oota