Peatükk 6.1 (Loodusõpetus 8. kl, 3. osa)

Sõnaseletused

A

 • alepõllundus – algeline maaharimisviis, kus väikesel maa-alal mets põletatakse, saadud tuhk jäetakse väetiseks. Kui põld ei ole enam viljakas, põletatakse uuel maa-alal mets maha ja tehakse uus põld.
 • Antarktika – polaarala ümber lõunapooluse. Koosneb Antarktise mandrist ja selle ümber asuvatest saartest.
 • Arktika – polaarala ümber põhjapooluse. Koosneb Põhja-Jäämerest ja selles olevatest saartest (nt Gröönimaa, Kanada Arktika saarestik, Teravmäed jt).
 • atlas – kaartide kogu raamatuna

E

 • erosioon – uuristamine, vooluvee ja tuule kulutav tegevus, mille tagajärjel kandub ära mulda, kivimeid, setteid. Maapinda tekivad suured uhtorud. Tuule tegevust nimetatakse tuule-erosiooniks. Vee tegevust nimetatakse vee-erosiooniks.

G

H

 • happevihmad – happelisi aineid sisaldavad sademed. Õhku saastavatest ainetest tekivad pilves happed. Need segunevad vihmaga. Happevihm kahjustab eriti okaspuid. Okkad muutuvad pruuniks ja puu muutub haigustele vastuvõtlikuks ning võib kuivada.

I

 • igikelts – pidevalt läbikülmunud maakoore pindmine osa tundras
 • iglu – lumest ehitatud elamu, lumeonn põhjarahvastel
 • istandus – taimekasvatusmajand enamasti troopikas, kus kasvatatakse puuvilju, teed, kohvi jm. Tihti toimub seal ka nende esmane töötlemine.

J

 • jäämägi – mandrijää küljest lahti murdunud suur jäätükk, pank. Jäämäed on ohtlikud laevaliiklusele.

K

 • kaart – suure maa-ala vähendatud tasapinnaline kujutis pealtvaates
 • karusloom – paksu ja ilusa karvase nahaga loom. Tema nahka kasutatakse kasukate, kraede, mütside jm valmistamiseks.
 • kasvuhooneefekt – nähtus, kus Maa kohal olevad gaasid (süsihappegaas, metaan, veeaur) neelavad Maalt lahkuvat soojuskiirgust ja hoiavad seega soojust Maal. See soodustab kliima soojenemist.
 • kohalik aeg ehk päikeseaeg – mingi koha astronoomiliselt määratud aeg
 • korrosioon – metallide hävimine ümbritseva keskkonna toimel
 • kõrgusvööndilisus – loodusvööndite vaheldumine mäestikes. Kõrguse kasvades muutuvad kliima, mullastik, taimkate. Kõrguse kasvades muutuvad loodusvööndid nii nagu tasandikualadel ekvaatorilt pooluste poole liikudes.

L

 • laht – kolmest küljest maismaaga ümbritsetud veekogu osa. Näiteks Soome laht, Pärnu laht, Mehhiko laht.
 • linnulaat – polaaralade mereäärsetel kaljudel suurte parvedena koos elavad linnud. Palju linde koos tekitavad suurt lärmi.
 • loodusvöönd – maakera looduse jaotamine vöönditeks. See sõltub koha asendist, pinnamoest, kliimast jt loodustingimustest.

M

 • maailmajagu – manner koos teda ümbritsevate saartega
 • maailmameri – suur katkematu veeväli ümber mandrite. Maailmameri koosneb neljast suurest veekogust, ookeanist. Maailmamere osad on Vaikne ookean, Atlandi ookean, India ookean ja Põhja-Jäämeri ehk Arktika ookean.
 • maak – maavara, millest eraldatakse metalle. Rauamaagist eraldatakse rauda, vasemaagist vaske jne.
 • maalihe – künka või mäe nõlval pinnasekihtide allapoole liikumine. Maalihe tekib tuule, vee, jää või inimtegevuse tagajärjel. 
 • maavara – maapõues leiduv aine või kivim, mida inimene kasutab
 • makja – igihaljas kõvaleheline asteldega vōsa Itaalias
 • mandrijää – suurt maa-ala kattev paks jää. Esineb külmvöötmes, polaaraladel
 • manner – suur maismaa osa, mida igast küljest ümbritseb maailmameri
 • metall – lihtaine, millel on metallile iseloomulikud omadused (enamasti tahke, kõva, metalse läikega, sepistatav, hea soojus- ja elektrijuht, magnetiliste omadustega)
 • metallimaak – kivim, millest toodetakse metalli. Näiteks rauamaagist toodetakse rauda, vasemaagist vaske.
 • metallurgia – tööstusharu, mis toodab metalle ja nende sulameid
 • metsakaitseriba – mulla ja põllu kaitseks suurte põldude vahele istutatud puud. Et tuul ja vooluvesi ei kannaks lagedalt põllult ära mulda, istutatakse puid. Puud püüavad suure tuule ja vooluvee kinni.
 • metsatundra – üleminekuvöönd tundralt okasmetsavööndile
 • mittemetall – lihtaine, millel puuduvad metallile iseloomulikud omadused
 • mõõtkava – pikkuste suhe, mis näitab, kui palju on tegelikke vahemaid kaardil vähendatud

N

O

 • ookean – mandrite vahel asuv suur maailmamere osa. Maailmameres on neli ookeani: Vaikne ookean, Atlandi ookean, India ookean ja Põhja-Jäämeri ehk Arktika ookean.

P

 • paljand – koht maapinnal, kus mullakihi all olevad kivimikihid on näha. Näiteks Taevaskoja paljandid, Pakri pank.
 • plaan – maa-ala täpne vähendatud kujutis pealtvaates
 • polaarpäev – aeg, mille jooksul päike ei looju. Esineb külmvöötmes. Poolustel kestab pool aastat.
 • polaaruurija – polaaraladel töötav teadlane
 • polaaröö – aeg, mille jooksul päike ei tõuse üle silmapiiri. Esineb külmvöötmes. Poolustel kestab pool aastat.
 • poolsaar – kolmest küljest veekoguga ümbritsetud maismaa osa. Näiteks Sõrve poolsaar, Skandinaavia poolsaar, Araabia poolsaar.

R

 • rahvuspark – suur kaitseala looduse ja kultuuri kaitseks. Jaotatakse reservaatideks ehk täiesti kaitstud aladeks, õpperadadeks, puhkealadeks ja majandustegevust lubavateks aladeks.
 • rändrahn – mandrijääga edasi kandunud suur, rohkem kui meetrise läbimõõduga kivi
 • rööbikud ehk paralleelid – ekvaatoriga paralleelsed jooned kaardil

S

 • saar – väike maismaa osa, mis on igast küljest ümbritsetud veekoguga. Näiteks Saaremaa, Gröönimaa.
 • segamets – üleminekuvöönd okasmetsade ja lehtmetsade vahel. Eesti asub segametsavööndis. Segametsas kasvavad nii okaspuud kui ka lehtpuud.
 • siesta – pikk lõunapuhkus Vahemere maades
 • silmapiir ehk horisont – vaatepiir, maa ja taeva piir; koht, mida kõige kaugemal näed
 • soojusvööde ehk soojusvöö – asukoht Maal, mis oleneb päikeselt saadavast soojus- ja valgushulgast. Päikeselt saadava soojushulga järgi jaotatakse maakera viieks piirkonnaks. Ümber ekvaatori kuni pöörijoonteni on palavvööde. Ümber pooluste kuni polaarjoonteni on külmvööde. Polaarjoonte ja pöörijoonte vahel on parasvööde.
 • sudu – õhku sattunud tahm, suits ja autode heitgaasid on segunenud õhuniiskusega, uduga. Saastunud udu. Esineb suurlinnade tööstuspiirkondade kohal.
 • sulam – aine, mis on saadud kahe või enama metalli või metalli ja mittemetalli kokkusulatamise teel. Näiteks pronks on vase ja tina sulam, teras on raua ja süsiniku sulam.
 • suveaeg – suvepoolaastal kasutatakse ära päevavalgus. Selleks keeratakse kell ühe tunni võrra ette. Sügisel keeratakse kell jälle üks tund tagasi.
 • süvik – üle 6000 meetri sügav piklik maailmamere nõgu.
  Maailma kõige sügavam süvik on Mariaani süvik, mille sügavus on 11 022 meetrit.

T

 • tsitruselised – sidrunid, apelsinid, mandariinid, greibid jt sarnased puuviljad

V

 • virmalised – kosmilise kiirguse põhjustatud taeva helendus polaaraladel ja parasvöötme põhjaosas
 • väin – kitsas veekogu, mis ühendab kahte suuremat veekogu ja eraldab kahte maismaa-osa. Nt Soela väin Saaremaa ja Hiiumaa vahel ühendab Väinamerd Läänemerega. Gibraltari väin Vahemere ja Atlandi ookeani vahel eraldab Euroopat ja Aafrikat.
 • vööndiaeg – ühes ajavööndis kehtiv aeg. Üldjuhul erineb see naabervööndi ajast ühe tunni võrra
Palun oota