Peatükk 1.4 (Veeohutus)

Mängud vees ja vee ääres

Vaata videoid ja lahenda ülesanded täiskasvanuga.

Ohtlikud mängud vees

Jätkub

Järgmisse peatükki saad liikuda noolega ülemiselt menüüribalt.

Palun oota