Peatükk 1.29 (Luudusoppus võro keelen (kakkõhelü märkmäldä))

HOIA SILMI!

ÄR KAEGU KUNAGI PÄÄVÄLE PÄÄLE!

KA MITTE PÄÄVÄPRILLEGA! 

PÄÄVÄVALGUS OM SILMILE PALLO HALLUS JA TEGE NÄILE HÄTÄ.

RAKETI LASKMISÕ MAN KAE KÕGÕ ETTE! 

RAKETT VÕI LÄÜTMISE MAN PLAHVAHTA. 

SÕS VÕIVA SU SILMÄ VIKA SAIA.

HÄMÄRAN LUGÕMINÕ RIKK SILMI.

KU VALGUST OM VEIDÜ, SÕS PIÄT UMMI SILMI VÄSÜTÄMÄ JA SILMÄ JÄÄSE HAIGÕS.

VARI SEKÄ-I KIROTAMIST PILDI PÄÄL.

HOIA ÕIGÕT LUGÕMISÕ KAUGUST!

ÕIGÕ KAUGUS OM NII 25 TSENDIMIITRET.

MÕÕDA JUUNLAVVAGA JA KAE PERÄN MITO KÕRDA ÜLE!

   • ÕIGÕ VALGUSTAMINÕ
   • PÄÄVÄ SISSE KAEMINÕ
   • KÕIK AIG TELEFONI KAEMINÕ
   • KAVVÕHE KAEMINÕ
   • TERVÜSELE HÄÄ SÜÜK
   • SILMI PUHKAMINÕ
   • HÄMÄRÄN LUGÕMINÕ
   • ÕIGÕ LUGÕMISKAVVUS
   • PALLO VALLUS VALGUS

   ... LUGÕMINÕ RIKK SILMI.

   Palun oota