Peatükk 1.1 (VI järk)

Oskab selgitada, kes on kodu­tütar

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab selgitada, kes on kodutütar ja millega ta tegeleb.

Kes on kodutütred?

Kodutütreks võib olla 7-18-aastane tüdruk. Kodutütred on Kaitseliidu allorganisatsioon. Läbi kodutütarde tegevuse õpib liige armastama oma kodumaad, austama eesti keelt. Samuti saab kodutütar palju uusi teadmisi matkamise, esmaabi, Eesti ajaloo ning riigikaitse kohta. 

Kodutütred tegutsevad igas maakonnas. 

Kodutütreks võib olla , kes on -aastane. Kodutütred on  allorganisatsioon. Kodutütreid võib leida igas .

Millega tegelevad kodutütred?

Kodutütred tegelevad mitmete tegevustega. 
Kodutütardel toimuvad koondused. Need toimuvad koos rühmaga ning seal õpitakse uusi tarkusi.

Lisaks käiakse laagris, matkamas ning ka väljasõitudel. Toimuvad võistlused. Samuti osalevad kodutütred paraadidel.

Kodutütarde seast võid leida endale head sõbrad kogu eluks. Foto: Iiris Prosa
Kodutütarde jaoks on vabariigi tähtpäevad olulised ning tihti nad osalevad neil või aitavad neid tähistada. Pildil on kodutütred Kuberneri aias lipuvalves. Foto: Iiris Prosa
Kodutütreid võib näha pidulikus vormis näiteks pealinnalaagris, mis toimub iga suvi ja viib kodutütred Tallinna. Foto: Romet Pazuhanitš
Kodutütreid võib näha ka välivormis ehk laagrivormis. Laagrivormis käiakse näiteks Ernakese võistlusel või välilaagrites. Foto: Paul Poderat

Kodutütred on uudishimulikud ning nii nad õpivad palju uusi teadmisi. Nad oskavad teha sõlmi, matkata, anda esmaabi, tunnevad Eesti ajalugu ja loodust.

 • Matka­mine
 • Laagris käimine
 • Paraadil marssi­mine
 • Koondusel uue tead­mise õppi­mine.

Kodutütarde laagrid võivad olla erinevad. Laager võib toimuda metsas, siis see on metsalaager. Samuti on tähtsal kohal suvelaager. Olemas on veel näiteks järgulaager, kus õpitakse uusi teadmisi järkudest.

Video: Silver Loorens
 • Metsalaagris
 • Spordilaagris
 • Suvelaagris
 • Järgulaagris
      Kodutütarde tegevus mitmekülgne. Toimuvad matkad, laagrid, rännakud, pidulikud sündmused. Video: Kodutütred, 2023
      Palun oota