Peatükk 4.4 (VI järk)

Teab Eesti rahvus­sümboleid

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab nimetada Eesti rahvussümbolid.

Eesti rahvussümbolid

Eesti lipp
Eesti vapp
Eesti hümn

Igal riigil on sümbolid, mis on riigile väga olulised. Eesti rahvussümbolid on Eesti lipp, vapp ja hümn.

Lisaks sellele on Eestis valitud veel erinevaid rahvussümboleid. Need on järgmised:

 • rahvuslill – rukkilill;
 • rahvuskivi – paekivi;
 • rahvuslind – suitsupääsuke;
 • rahvuskala – räim;
 • rahvusloom – hunt​​​​.
Rukkilill on Eesti rahvuslill. 
Tamme peetakse Eesti rahvuspuuks. 
Paekivi on Eesti rahvuskivi.


        • Rahvuskivi
        • Rahvuslind
        • Rahvusloom
        • Rahvuslill
        Foto: Arne Ader

        See rahvussümbol on 

        Palun oota