Peatükk 6.1 (VI järk)

Oskab tervitada ja pöörduda inimeste poole

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar oskab viisakalt tervitada ja pöörduda erinevate inimeste poole.

Tervitamine

Kodutütrena oled viisakas ning kõigile ka eeskujuks. Seepärast on oluline tunda viisakuse kuldreegleid. 

Pea meeles, et esimesena teretab see, kes ruumi siseneb. Tereta isegi siis, kui ruumis on võõrad inimesed. 

Võõrale inimesele öeldakse alati "Tere", sõpra või tuttavat võid tervitada vabamas vormis. 

Kodutütred lehvitamas. Foto: Iiris Prosa
 • Tänamisel öeldakse "Aitäh".
 • Antud lubadusi täidetakse.
 • Ruumi sisenedes tervitatakse seal olijaid.


"Tere!" öeldakse alati: 

 • ruumi sisenedes, kui seal on inimesed.
 • ainult pereliikmetele.
 • ka võõrastele inimestele.
 • kui sisened hommikul klassiruumi.

Inimeste poole pöördumine

Ikka tuleb ette, et pead midagi kellegi käest küsima. Olgu vastajaks sõber, õpetaja või võõras inimene – igal juhul pead temaga vestlema viisakalt.

Kui inimestel on vestlus pooleni, siis küsi luba jutu katkestamiseks. 

Vestluspartnerile vaata alati silma. 

Juhata vestlust sisse. Näiteks selliselt: "Vabandage, mul on üks küsimus...", või "Õpetaja, kas te saate palun aidata..."
​Alati ütle ette viisakas sissejuhatus. 

Kasuta "Aitäh" ja "Palun", nii tihti, kui vaja. 

Kuidas alustad vestlust?

 • Küsid kohe!
 • Küsid vestluse alustamiseks luba, kui kaks inimest räägivad.
 • Sõnad "Aitäh" ja "Palun" pole olulised.
 • Ütled enne küsimust ette sissejuhatavad sõnad.
Palun oota