Peatükk 1.2 (VI järk)

Kirjeldab Noorte Kotkaste organisatsiooni 

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas oskab oma sõnadega selgitada, mis organisatsioon on Noored Kotkad, ja oskab nimetada vähemalt kolm järkude alateemat.

Noored Kotkad

Noorkotkaks võib olla 7-18-aastane noormees. Noored Kotkad on Kaitseliidu allorganisatsioon. Noorte Kotkaste eesmärk on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Noored Kotkad tegutsevad igas maakonnas.

Noorkotkaks võib olla , kes on -aastane.

Noored Kotkad on  allorganisatsioon.

Noorkotkaid võib leida igas .

Noorte Kotkaste tegevus

Noored Kotkad tegelevad mitmete tegevustega.

Neil toimuvad koondused. Need toimuvad koos rühmaga ning seal õpitakse uusi tarkusi.

Lisaks käiakse laagris, matkamas ning ka väljasõitudel. Toimuvad võistlused. Samuti osalevad noorkotkad paraadidel.

Noorkotkad on uudishimulikud ning nii nad õpivad palju uusi teadmisi. Nad oskavad teha sõlmi, matkata, anda esmaabi, tunnevad Eesti ajalugu ja loodust.

Mini-Erna võistlus paneb vanemate noorkotkaste oskused proovile erinevates valdkondades. Foto: Markus Sein, 2022
Üle aasta suviti toimub noorkotkaste linnalaager, mis viib sind pealinna tähtsamatesse asutustesse.  Foto: Iiris Prosa
Suurlaagrites esineb alati keegi tuntud Eesti laulja, kes teeb meele heaks ja paneb puusa nõksuma. Foto: Iiris Prosa

Noorkotkaste laagrid võivad olla erinevad. Laager võib toimuda metsas, siis see on metsalaager. Samuti on tähtsal kohal suvelaager. Olemas on veel näiteks järgulaager, kus õpitakse uusi teadmisi järkudest. 

 • Matka­mine
 • Laagris käimine
 • Paraadil marssi­mine
 • Koondus­tel õppimine

 • Metsalaager
 • Spordilaager
 • Suvelaager
 • Järgulaager
Video: Silver Loorens
Noorkotkaste ja kodutütarde tegevus on mitmekülgne. Toimuvad matkad, laagrid, rännakud. Video: Kodutütred ja Noored Kotkad, 2022

Noorte Kotkaste järgud

Koolis on klassid. Nii on Noortel Kotkastel järgud. Neid on kokku kuus. Nagu iga klass läheb raskemaks nii on ka järkudega. Ainult, et noorkotkad alustavad õppimist  6. järgust ja kõige raskem on 1. järk.

Nii nagu sul on koolis eesti keel, matemaatika, loodusõpetus ja teised ained, nii on ka järkudel teemad. Need on järgmised:

 • matkatarkused,
 • riigikaitse, 
 • ohutus, 
 • ajalugu, 
 • kodanikuõpetus, 
 • kehakultuur. 
Palun oota