Peatükk 1.4 (VI järk)

Ütleb peast noorkotkaste juhtlause ja tõotuse

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas ütleb peast juhtlause ja tõotuse. 

Juhtlause

Juhtlauset vajad sa siis, kui sind võetakse vastu liikmeks või kui saad mõne tunnustuse.
Juhtlause on: 

ISAMAA AUKS ALATI VALMIS!

Kui toimub mõne tunnustuse üleandmine, siis öeldakse:

“Isamaa auks – ole valmis!”. Sellele kõlab vastus:

"ALATI VALMIS!"​

Isamaa auks - ole valmis! - 

Tõotus

Tõotus saadab noorkotkast terve tema organisatsioonis olemise aja. Iga noorkotkas peab seda teadma peast.

Kinnitades ausõnaga,
​annan pühaliku tõotuse teha kõike,
mis minu võimuses,
​et täita kohust​​​ Eesti isamaa ees, 
igal ajal aidata ligimest,
ustavaks jääda noorkotkaste seadustele
ja nende järgi tegutseda.
Olen alati valmis! ​​​​

Noorkotkad andmas pühalikku tõotust enne liikmeks saamist. Foto: Maris Esko
 • Kinnitades
 • annan
 • mis
 • võimuses
 • minu
 • pühaliku tõotuse
 • kõike,
 • ausõnaga,
 • teha
 • et täita
 • ligimest
 • igal ajal
 • kohust
 • aidata oma
 • Eesti isamaa ees,
 • seadustele
 • noorkotkaste
 • ja nende järgi
 • tegutseda.
 • jääda
 • ustavaks
 • valmis!
 • Olen
 • alati
 • pühaliku
 • noorkotkaste
 • alati
 • ausõnaga
 • isamaa
 • võimuses
 • tegutseda
 • aidata
 • valmis

Kinnitades ,
annan  tõotuse teha kõike,
mis minu ,
​et täita kohust​​​ Eesti  ees,
igal ajal  ligimest,
ustavaks jääda  seadustele
ja nende järgi .
Olen !

Palun oota