Peatükk 1.1 (Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud)

Saateks

„Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud“ on kursuse „Uuem kirjandus“ õppematerjal. Õpikus on keskendutud eelkõige Eesti nüüdiskirjanduse teedele ja ristmikele, põikeid on tehtud maailmakirjandusse.

Õpik “Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud“ on pigem suunav, õpetaja saab ise valida, millistele autoritele ja tekstidele ta soovib rohkem tähelepanu pöörata. Õpetajale jääb otsustusvabadus, milliseid tekste terviktekstidena kasutada, sest nüüdiskirjanduse õppesisu on pidevas muutumises. Õpikut „Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud“ saab kasutada ka teiste kirjanduskursuste õppematerjalina.

Õpikus on palju tähelepanu pööratud ülesannetele, mille hulgas on nii eksamilaadseid, silmaringi avardavaid kui ka loovust arendavaid. Ei puudu ka projektid ja lugemissoovitused.

Õpiku lõpus on loend allikatest, millele „Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud“ toetub. Allikaloend on hea abimees neile, kes nüüdiskirjandusest rohkem huvituvad.

Tänan kõiki, kes on õpiku valmimisele kaasa aidanud, eelkõige toimetajat ja retsensente. Eriline tänu kuulub Eneken Laanesele.

Monika Undo

Palun oota