Peatükk 1.1 (Loodusõpetus 2. kl)

Looduse teaduslik uurimine

Lugu puukoristajast

Looduse teaduslik uurimine

Loodusest leitakse kogu aeg midagi huvitavat. Teadlased käivad kaugetel uurimisretkedel, aga väga tihti teevad nad põnevaid tähelepanekuid ja avastusi lausa oma kodu ümbruses. Teadlased uurivad loodust kindlal viisil, mida nimetatakse teaduslikuks uurimiseks. 

Näitame sulle, kuidas seda teha.

Uurimiseks sobivad hästi kasvõi õues kasvavad mänd ja kask ning nende koorepragudesse talvevaru peitev puukoristaja. 

Tähtis on, et vaatlejal tekiksid küsimused. Siis saab neile kindlal viisil vastust otsida.

Teaduslikult loodust uurides saab kontrollida, kas millegi kohta tehtud oletus on õige. 

Esialgu oletas vaatleja, 

et puukoristaja käib sagedamini männil kui kasel.

Nüüd hakkab ta otsima tõendeid, mis näitavad, kas tema oletus oli õige või väär.

Ta märgib vaatluspäevikus tabelisse, millal ta puukoristajat männi või kase tüvel nägi, näiteks ühe nädala jooksul. Et olla päris kindel, uurib ta puukoristaja käitumist mõnes teises ja kolmandaski kohas, kus on kõrvuti mänd ja kask.

Kui selgub, et esialgne oletus oli väär, siis sellest pole midagi. See kuulub teadusliku uurimise juurde. Saadi ju teada, kuidas asi tegelikult on.

Vaatluspäevik

Tabelis on lehekülg vaatluspäevikust. Sinna on punktiga märgitud kõik korrad, kui puukoristaja puu peale laskus.

Vaatluspäeviku lehekülg
Punktidega märgitud arvud

Vali kuupäevade juures rippmenüüst kummal puul käis puukoristaja sellel päeval sagedamini.

Loenda mitmel päeval käis puukoristaja sagedamini männil  ja mitmel päeval sagedamini kasel.

Puukoristaja käis männil sagedamini  päeval ja kasel päeval.

Kummal puul käis puukoristaja sellel nädala jooksul sagedamini? 

Seega oli esialgne oletus 

Kirjuta siia uurimise tulemus: 

Ka sina saad samamoodi loodust uurida. Kõigepealt tuleb leida see, mida uurida, ja siis uurimisreegleid järgida:

UURIMISKÜSIMUS → 

OLETUS → 

TÕENDITE OTSIMINE → 

OLETUSE KINNITAMINE VÕI ÜMBERLÜKKAMINE

Täiendav uurimine

Teadlane sai teada, et puukoristaja käib rohkem männil kui kasel. 

Tal tekkis kohe küsimus - "Miks käib puukoristaja rohkem männil kui kasel?"

Et vastust leida, otsustas ta puukoristaja eluviisidest rohkem teada saada. Aita tal sellele küsimusele vastust otsida.

Küsi täiskasvanutelt või otsi raamatutest ja internetist vastused järgmistele küsimustele:

1. Mida puukoristaja sööb?

Suvel sööb puukoristaja peamiselt talvel2. Kas ta kogub toidutagavarasid?

3. Kui jah, siis kuhu ta toidutagavarad paigutab?4. Vaatle männi koort ja kase koort. Kumma sisse on kergem seemneid paigutada? 

5. Pane kirja oma arvamus, miks käis puukoristaja septembrikuus rohkem männi kui kase tüvel. 

Kase koor
Männi koor
Palun oota