Peatükk 1.4 (Kohtinguvägivald)

Vägivallavabade lahenduste otsimine

Mina-sõnum

Suhtlemise oluliseks oskuseks on suhelda ka keerulistes olukordades selgelt, kaaslase suhtes viisakalt ja arusaadavalt. Kõige enam iseloomustab seda kehtestav käitumine ja mina-sõnumi edastamine:

 1. olukorra hinnanguvaba kirjeldus;
 2. minu tunne antud olukorras;
 3. minu soov või vajadus olukorra lahendamisel.

Mihkel ja Tiina pidid koos minema loodusfotosid tegema ja leppisid kokkusaamise kl 14. Mihkel hilines 25 minutit ja ei andnud oma hilinemisest ette teada ning ei teinud oma hilinemisest üldse välja. See häiris Tiinat väga.

1. Kui Mihkel saabub, ei ütle Tiina mitte midagi.

 • ALISTUV KÄITUMINE
 • AGRESSIIVNE KÄITUMINE
 • KEHTESTAV KÄITUMINE JA MINA-SÕNUM

2. Kui Mihkel saabub, käratab Tiina Mihklile mõned solvavad väljendid.

 • ALISTUV KÄITUMINE
 • AGRESSIIVNE KÄITUMINE
 • KEHTESTAV KÄITUMINE JA MINA-SÕNUM

3. Kui Mihkel saabub, ütleb Tiina, et hilinemine 25 minutit tekitas temas pahameelt ja nördimust, kuna ta pidi asjatult teadmatuses ootama, ning ta soovib, et kui kokkusaamisele pole võimalik kokkulepitud ajal jõuda, siis võiks Mihkel sellest talle teada anda kas sõnumi või kõnega.

 • ALISTUV KÄITUMINE
 • AGRESSIIVNE KÄITUMINE
 • KEHTESTAV KÄITUMINE JA MINA-SÕNUM
Palun oota