Peatükk 1.6 (Kohtinguvägivald)

Nõu ja abi

Lasteabitelefon 116 111

Lasteabi info www.lasteabi.ee

Ohvriabi info www.palunabi.ee lehel saab alustada vestlust ja leida täpsemat info abitelefonide kohta.

Ohvriabi 24h kriisitelefon 116 006

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused – ööpäevaringne abi 7 päeva jooksul pärast seksuaalvägivalda www.palunabi.ee/seksuaalvagivald

Vaimse tervise abi telefon 6604500 - nõustamine telefonis ja chatis igat liiki vaimse tervise murede korral

Politsei telefon 112

Vägivallast loobumise tugiliin 6606077

Noorte seksuaaltervisealane internetinõustamine www.seksuaaltervis.ee

Psühholoogiline abi www.peaasi.ee, www.lahendus.net

Lisainfo noortele:

Ohvriabi info lehel www.palunabi.ee lehelt avanevad artiklid ja abivõimalused lähisuhte-, kohtingu- ja seksuaalvägivalla, vägivalla pealtnägemise, lastevastase vägivalla, ahistava jälitamise, ja inimkaubanduse kohta.

Politsei https://www2.politsei.ee/et/nouanded/noorele/kohtinguvagivald/

Veebikonstaabel https://www2.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/

Justiitsministeerium www.kriminaalpoliitika.ee/perevagivald/noortele

Eesti Seksuaaltervise Liit http://www.estl.ee/seksuaalv%C3%A4givald

Seksuaalvägivalla kriisiabi keskused
Novell 1: Esimene nädalavahetus juunis
Novell 2: Kõige halvem suvi
Palun oota