Peatükk 4.2 (II järk)

Aitab organiseerida loodus­teemalise ettevõtmise

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar aitab organiseerida ringkonnas (rühmas)  loodusteemalise ürituse või viib läbi õpitoa.

Loodusteemalised üritused

Loodusteemaliste ettevõtmiste organiseerimiseks on mitmeid võimalusi.

 • Matkamängul loodusteemaline kontrollpunkt.
 • Loodusteemaline koondus.
 • Õppepäev, kus õpitakse ka loodust.

Parima võimaluse valimiseks räägi oma rühmavanemaga. Arutage koos, milline pakutud võimalustest on parim.

Kui oled valinud sobiliku võimaluse, siis mõtle teema peale, mida õpetada.

Teemad õpetamiseks võivad olla järgmised:

 • taimed,
 • linnud,
 • loomad jms.

Vaata SIIT, kuidas saade "Osoon" käis vaatamas Noorkotkaste ja Kodutütarde tegemisi Silma õpikojas Läänemaal. 

Kodutütrena puudud tihti kokku loodusteemaliste tegevuste ning looduse tundmisega – olgu nendeks näiteks tegevuse läbiviimine noorematele liikmetele või patrullvõistlusel kontrollpunkti lahendamine. Foto: Markus Sein

Koondus või õpituba

Kui teema on valitud, siis hakka tegema ettevalmistusi. 

Koondus või õpituba

Sisuliselt on koonduse ja õpitoa ülesehitus sarnane. Koondus kestab pikemat aega (60–90 min) ja õpituba lühemat aega. 

Kui viid läbi loodusteemalise koonduse/õpitoa, siis tuleta meelde, kuidas ettevalmistamine toimub. Uuri SIIT!

 • Pane kirja eesmärk.
 • Koosta kava.
 • Mõtle läbi vahendid, mida läbiviimiseks vajad.
Loodusteemaline koondus, kus pidi loodusest leidma erinevaid objekte vastavalt juhistele. Foto: Heli Esko
 • Kokkuvõte.
 • Lõbus vahepealine tegevus.
 • Sissejuhatus.
 • Õpitud oskuse kinnistamine.
 • Uue oskuse õppimine.

Koonduse või õpitoa läbiviimine

Kui oled kava koostanud, vajalikud vahendid leidnud, kooskõlastanud kava rühmavanemaga, siis oled valmis väljaõpet läbi viima.

Vahetult enne sündmust

 • Loe rahulikult kogu kava veel läbi.
 • Mõtle, mida räägid või milliseid ülesandeid jagad.
 • Mine 20–30 minutit varem toimumiskohta.
 • Pane lauale kõik vajalikud asjad valmis – töölehed, kirjutusvahendid, töövahendid (nöörid, sedelid jmt – sõltub koonduse sisust), meeskondade moodustamiseks vajalikud vahendid jne.

Koonduse läbiviimisel

 • Ole rahulik – sa võid julgelt vaadata oma koostatud kava, et midagi ei ununeks.
 • Räägi selge ning julge häälega.
 • Ole enesekindel – sina otsustad, kuidas moodustate meeskondi, milliseid tegevusi teete. 

Pea meeles! 

Pane asjad valmis tegevuste järjekorras – siis ei kuluta sa aega asjade otsimisele. 

Vanemad liikmed noorematele kodutütardele sõlmi õpetamas – koondust võib korraldada ka koos sõbraga. Foto: Heli Esko

Naudi kogu protsessi, sest oled noorematele  eeskujuks.

Naerata ja ole sõbralik. Kui sulle meeldis, siis otsi veel võimalusi nooremaid õpetada!

Kontrollpunkt

Kontrollpunktid võivad olla matkamängudelrännakutel või matkadel

Tavaliselt kontrollitakse kontrollpunktides teadmisi. Kontrollpunktid on piiratud ajaga ja ajast tuleb väga täpselt kinni pidada. 

Tihti on kontrollpunktides aega 10 minutit ülesande sooritamiseks. 

Kontrollpunkti näitlik ajajaotus

 • Ülesande selgitamine – 2 min.
 • Ülesande sooritus – kuni 5 min.
 • Ülesande tagasiside soorituse kohta – 1 min.
 • Ettevalmistus järgmise võistkonna tulekuks – 2 min.

Hea teada!

Kui ülesande sooritamiseks on vaja rohkem aega, siis võib ülesannet selgitada ootealal – kokkuhoid 2 minutit.

Kontrollpunkti ettevalmistus

 • Tee ise ülesanne läbi ja mõõda aega. Vajadusel kaasa kedagi.
 • Koosta ülesande juhend võistlejatele. Juhend võiks sisaldada ka infot selle kohta, kuidas punktiarvestus käib.
 • Hoolitse, et sul oleks kõik vajalikud vahendid olemas: stopper, pliiats, võistluse protokoll, kirjutamisalus, ülesande sooritamiseks vajalikud vahendid.
 • Üritusele mine varem kohale, et jõuaksid teha vajalikke ettevalmistusi.
 • Ülesande tagasiside;
 • Ettevalmistus järgmise võistkonna tulekuks.
 • Ülesande selgitamine;
 • Ülesande sooritus;

Näidis ülesande juhendist

Kontrollpunkt "TAIMED"

 • Ülesande sooritamiseks on aega kuni 5 minutit.
 • Teie ülesanne on tuvastada taimed. 
 • Võistlejad näevad kümmet erinevat taime.
 • Iga taime juurde tuleb panna sedel taime nimetusega.
 • Ülesande sooritusaeg seiskub, kui kogu võistkond hakkab plaksutama.

Punktiarvestus

Ülesande sooritusaeg + iga äraarvamata TAIM lisab sooritusajale ühe minuti.

 • varjualune
 • stopper
 • raadiojaamad
 • kirjutusvahend
 • kirjutusalus
 • lõkkekoht
 • protokoll tulemuste märkimiseks
 • villased sokid
 • vahendid ülesande sooritamiseks
Palun oota