Peatükk 6.3 (II järk)

Teeb kaastööd rühma ajaloo talletamisel

Katsenõue on täidetud, kui kodutütar teeb kaastööd rühma ajaloo talletamisel (sissekanne rühmapäevikusse, rühma sotsiaalmeedia kontole, videode tegemine vmt)

Rühma kroonika

Rühma kroonika ehk rühmapäevik kajastab sinu rühma tegemisi. Sinna kirjutatakse lühikokkuvõte toimunud sündmustest: millal üritus toimus, kes seal osalesid, mida tehti ning õpiti. Rühmapäevikusse võib lisada pilte ja videoid (kui tegu on virtuaalse rühmapäevikuga).

Oled nüüdseks kindlasti teinud sissekande oma rühma kroonikasse.

Meenuta, mida pead sissekande tegemisel silmas pidama. 

 • Autor
 • Ilmastiku detailne kirjeldus
 • Sisu
 • Pealkiri
 • Osalejate riietus
 • Rühmast üritusel osalejate nimekiri
 • Kogu üritusel osalejad (sh ka teistest rühmadest)
 • Joonised/fotod/muud lisad

Eelnevates järkudes oled teada saanud, et rühma ajalugu pea talletama ilmtingimata paberkandjal. Meenuta IV ja III järgust, et millisel viisil võib veel pidada rühmas kroonikat. 

Ühtlasi on igati teretulnud variant, kui rühm peab hoopis fotoalbumit. Miks mitte ilmutada fotod aasta tegemistest või hoopis teha prinditav fotoalbum. See on tore meenutus, mida vaadata aastate pärast. 

Valgamaa iga-aastane pildialbum. Foto: Jaanika Vahtra
 • Paberkandjal vihikus/kaustikus
 • Lauludena
 • Telesaadetena
 • Dokumendifailina arvutis
 • Foto/pildialbumina

Pea meeles! 

Iga foto juurde peab alati kirjutama järgneva:

 • ürituse nime,
 • kes on fotol (ees- ja perekonnanimi),
 • foto tegemise aeg. 

Rühmapäevikutest

Rühmapäevikuid on peetud ajalooliselt rühmades juba organisatsiooni algusaegadest. Ka siiani on mõned neist säilinud. 

Rühmapäevikud on olulised ajaloo säilitamisel. Sealt saab väärtuslikku infot, millega rühmad mingil ajaperioodil tegelesid. 

Valga jaoskonna kodutütarde ajakiri Tutivägi, 1930. aastad. Foto: Kaitseliidu galerii

Samuti pakub rühma kroonika pidamine ühele rühmale toredat meenutamist. Mõnikord on tore ühiselt see ette võtta ning veidi meenutada läbitud laagreid, koonduseid, matku. 

Kindlasti on ajaloos rühma kroonika pidamine muutunud. Organisatsiooni algusaastatel ning ka 2000. aastate alguses oli paberkandjal päeviku pidamine üpriski olulisel kohal. Seda tegi pea iga rühm.

Näiteks aastal 2005. toimus Kodutütardel vabariiklik omaloomingupäev Läänemaal. Päeva raames olid üles seatud ka rühmapäevikud, mida tol hetkel rühmad täitmas olid. 

Kindlasti võiks ka tänasel päeval rühma kroonika omada olulist rolli Kodutütarde rühma juures. See säilitab just tänase kodutütre tegevusi, kogemusi ning väljaõpet puudutavaid teemasid. 

Palun oota