Peatükk 7.2 (II järk)

Sõnaseletused

A

  • Almanahh – Almanahh on teos, mis ei pea ilmuma regulaarselt. See võib olla nii kunsti kui ka näiteks kirjandusalane väljaanne, kuhu on koondatud erinevad tööd.

F

  • Fraktsioon – Fraktsioon on samasse erakonda (parteisse) kuuluv saadikurühm riigikogus.

P

  • PÄRISUUND – millegi v. kellegi liikumisega sama, ees olev suund
Palun oota