Peatükk 1.6 (Tähtteose kiirkursus)

Juhan Liiv „Ta lendab mesipuu poole“

Kasutatud on materjale Juhan Liivi muuseumis arhiivist, Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogust ja Enn Kunila kunstikollektsionist.

Luuletuse põhikujund, millest kujuneb eesti rahva sümbol

Palun oota