Peatükk 3.2 (Viljakusest.ee)

Embrüo arengu esimesed päevad

Peatüki 3.2 ülesanded

 • embrüogenees
 • lõigustumine
 • moorula
 • blastotsüst
 • gastrula
 • organismi looteline areng
 • rakkude jagunemine
 • kobarloode
 • põisloode
 • karikloode
 • Selle kaudu taastub embrüos hulkraksus
 • See on munaraku iseeneslik protsess
 • Tekivad rakkudevahelised kontaktid
 • Rakud saavad moorulas enne jagunemist uued ülesanded
 • Taastub rakkude ja tsütoplasma suhe
       Palun oota