Peatükk 1.1 (Kirjutatud maailmad)

Saateks

Gümnaasiumi kirjandusõpetuse valikkursuse „Kirjandus ja ühiskond” käsitlemist toetav õpik „Kirjutatud maailmad” aitab asetada teosed konkreetsesse ühiskondlikku konteksti. Teoseid vaadeldakse nende loomise aja ja koha taustal: kuidas on neid mõjutanud poliitika, mõttevoolud ja ühiskonnas omaks võetud eetilised ja esteetilised väärtushinnangud.

Õpik keskendub peamiselt viimase saja aasta vältel ilmunud kirjandusele, andes varasemale ruumi vaid põgusalt. Oma- ja väliskirjanduse teosenäidete puhul on lähtutud gümnaasiumi riiklikust õppekavast, lubades siiski teatud vabadust lisada autoreid ja teoseid, mis kursuse teemale värvi lisavad.

Palju tähelepanu on pööratud esseele kui haritud inimese kirjalikule eneseväljendusvormile.

Kõik olulisemad mõisted on koos seletusega esitatud mõistekastides, samuti on antud nii lugemis-, kuulamis- kui ka vaatamissoovitusi.

Suurte teemaplokkide lõpus on välja pakutud loovülesandeid ja uurimisprojekte.

Õpiku lõppu on lisatud laiendatud allikaloend neile, kelles kursust läbides on tekkinud teema vastu sügavam huvi.

Meelis Lainvoo

Palun oota