Peatükk 1.1 (Eesti pärimusmuusika)

Väikekannel

Väikekannel ja väikekandle mängutehnikad

Videos tutvustab Annika Mändmaa väikekannelt ja selle ehitust ning mängib kandlel ka ühe vahva loo.
Annika Mändmaa

Annika Mändmaa on lõpetanud Eesti Muusikaakadeemia 2000. aastal dirigeerimise ja muusikapedagoogika erialal. Ta on tegelenud 20 aastat pärimuse- ja pereringidega, juhtinud Eesti Pärimusmuusika Keskuse juures pärimusehommikuid, korraldanud koolikontserte, läbi viinud ETV saatesarja ja veebitunde “Laulumängud Annikaga”.

Kannel on kõige vanem keelpill Eestis. Selle vanuseks arvatakse olevat paar tuhat aastat. Ajalooliselt on siinsed väikekandled olnud 5–12-keelsed. Enamasti õõnestati need ühest puust (harilikult kuusest, harvemini männist, pärnast, kasest) ja kaeti õhukese kõlalauaga.

Kui kaua umbes on Eestis väikekannelt mängitud?

 • Umbes 200 aastat
 • Umbes 2000 aastat
 • Umbes 20 aastat
 • Umbes 2 aastat

Väikekandlel on enamasti

 • 1–2 keelt
 • 10–12 keelt
 • 5–12 keelt
 • 12–15 keelt
 • 3–5 keelt

Mitmekeelne oli Annika väikekannel?

 • 6-keelne
 • 7-keelne
 • 9-keelne
 • 5-keelne

Lohista fotole kandleosad!

 • Keeled
 • Häälestusvirblid
 • Kõlakast
Väikekannel

Sissejuhatus

Väikekandle mängutehnikate sissejuhatavas videos tutvustab Aime Reier väikekandle ehitust ja näitab, milline on kandlemängu mugav asend. Kuue- ja seitsmekeelse väikekandle abil selgitab ta pillide häälestust ning õpetab, kuidas neid hooldada.
Aime Reier

Aime Reier on lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži rahvamuusika ja kandleõpetaja erialal. Ühtlasi on ta raamatu "Abiks väikekandle õppijale" autor. Raamat on valminud autori praktilise tegevuse käigus kandleõpetaja ja koolitajana. See annab ülevaate väikekandle peamistest mängutehnikatest koos illustreeriva pildimaterjaliga.

Katmistehnika

Katmistehnika videos tutvustab Aime Reier, kuidas leida ja mängida erinevatel väikekanneldel akorde. Katmistehnikas toetatakse vasak käsi kahele ülemisele virblile, kattes sõrmedega keeled, mida on vaja summutada. Parema käe sõrmedega tõmmatakse üle pilli keelte ja kõlab akord.

Noppimistehnika ehk sõrmitsemine

Noppimistehnika ehk sõrmitsemise abil saab kandlel mängida viisi ehk meloodiat. Selles videos tutvustab Aime Reier, kuidas väikekandlel sõrmitsemise abil meloodiaid mängida ning näitab, millist sõrmestust selleks kasutatakse.

Segatehnika

Segatehnikat tutvustavas videos näitab Aime Reier, kuidas mängida meloodiat koos akordidega. Parema käe sõrmedega lüüakse lahtisi keeli ja vasaku käe sõrmedega, mis hoiavad akordi, tõmmatakse ka viisi mängimiseks vajalikke meloodiakeeli kõlama.

Segatehnika koos sõrme tõstmisega

Üks moodus meloodiat mängida on sõrme tõstmine. Selles videos näitab Aime Reier, kuidas lisaks sõrmitsemisele on võimalik mängida muusikapala meloodianoote, tõstes vasaku käe sõrme ühelt keelelt teisele. Ühtlasi tekivad huvitava kõlaga akordid.

Flažolett

Flažolett on eripärane mänguvõte kõrgete helide (ülemhelide) tekitamiseks. Väikekandlel saab flažoleti abil mängida näiteks oktav kõrgemaid noote. Pillikeelt puudutatakse vasaku käe sõrmega kergelt teatud punktist, samal ajal tõmmatakse sama keelt tugevasti parema käe sõrmega. Videos tutvustab Aime Reier, kuidas flažoletti kasutada ja kuidas seda muusikapaladesse põimida.

Ümberhäälestamine

Ümberhäälestamise videos tutvustab Aime Reier, kuidas häälestada väikekannelt teise helistikku.
Palun oota