Peatükk 1.10 (Eesti pärimusmuusika)

Karmoška

Videos mängib Toomas Valk karmoškat ja tutvustab pilli ehitust.
Toomas Valk

Toomas Valk on Setomaa vallas, Nedsaja külas tegutsev lõõtspilli- ja karmoškamees, kes on kuuel korral pälvinud Seto Kuningriigi parima pillimehe tiitli. Toomas ja Meel Valgu pereettevõtmine MTÜ Tedrekuke tegeleb rahvakultuuri hoidmise ja tutvustamisega ning loodusturismiga. Ühiselt korraldatakse seto kultuuri laagreid (Lummo Kati leelolaager), uuritakse ja kantakse edasi seto lõõtsamängu traditsiooni ja antakse kontserte.

Karmoška on vene lõõtspill. Erinevalt näiteks teppo-tüüpi ehk eesti lõõtspillist ei sõltu karmoška puhul nupuvajutusel tekkiv helikõrgus lõõtsa liikumise suunast. Karmoška üheks eripäraks võrreldes teppo-tüüpi lõõtspilliga on veel asjaolu, et sellel saab mängida ka minoorses helilaadis.

Milliselt maalt on karmoška pärit?

 • Leedust
 • Soomest
 • Venemaalt
 • Lätist

Karmoška koosneb kolmest põhilisest osast. Üks neist suunab õhu liikumist pillis. Milline?

 • Meloodianupud
 • Vahelõõts
 • Bassinupud

Mille poolest erineb karmoška teppo-tüüpi lõõtspillist?

 • Nupu vajutusel tekkiv noot ei sõltu lõõtsa liikumise suunast
 • Karmoška on teppo-tüüpi lõõtspillist palju suurem
 • Karmoškal on nuppude asemel klaviatuur
 • Karmoškal saab mängida ka minoorseid (kurvakõlalisi) lugusid
Palun oota