Peatükk 2.3 (LÕK mat 3 I)

Lahutamine järguühiku ületamiseta

84. Lahenda näite järgi.

Näide:

15

4

=

11

10

5

15

=

10

+

5

5

4

=

1

10

+

1

=

11


17

3

=

10

7

17

=

10

+

=

+

=

19

5

=

19

=

+

=

+

=


18

2

=

=

+

=

+

=

16

4

=

=

+

=

+

=

85. Arvuta. Sobita.

Keera telefon laiupidi.
     • 13 – 2
     • 17 – 5
     • 14 – 3
     • 15 – 1
     • 18 – 2
     • 18 – 4
     • 19 – 3
     • 16 – 4

     86. Lahenda ülesanne.

     Isa püüdis 15 kala.
     ​Ema keetis neljast kalast suppi.
     ​Mitu kala jäi järele?

     87. Vaata joonist. Koosta ülesanne. Arvuta.

     K Ü

     K Ü

     K Ü

     =

     K Ü

     K Ü

     K Ü

     =

     K Ü

     K Ü

     K Ü

     =

     K Ü

     K Ü

     K Ü

     =

     88. Sobita ülesanne ja joonis.

     Keera telefon laiupidi.
     64
     16 – 4
     5 – 2
     15 – 2

     Arvuta.

     1

     6

     4

     =

     6

     4

     =

     1

     5

     2

     =

     5

     2

     =

     89. Arvuta.

     9

     4

     =

     1

     9

     4

     =

     7

     2

     =

     1

     7

     2

     =

     8

     2

     =

     1

     8

     2

     =

     9

     6

     =

     1

     9

     6

     =

     6

     5

     =

     1

     6

     5

     =

     8

     7

     =

     1

     8

     7

     =

     90. Arvuta. Täida lüngad.

     16

     5

     19

     14

     18

     17

     9

     16

     15

     7

     9

     8

     91. Arvuta. Märgi, kui vastus on paaris-arv.

     92. Arvuta.

     19 – 1 = 

     19 – 7 = 

     18 – 5 = 

     17 – 2 = 

     15 – 4 = 

     18 – 6 = 

     17 – 3 = 

     19 – 5 = 

     16 – 3 = 

     14 – 2 = 

     18 – 4 = 

     17 – 6 = 

     Keera telefon laiupidi.

     Lahutamis-ülesandes nimetan arve nii:

     18

     2

     =

     16

     vähendatav

     vähendaja

     vahe

     93. Koosta ülesanne. Leia vahe.

     Keera telefon laiupidi.

     Vähendatav

     Vähendaja

     Ülesanne

     Vahe

     18

     7

     19

     6

     17

     5

     94. Lahenda ülesanne.

     Kastis oli 18 pätsi leiba.
     ​Müüja pani 6 leiba riiulile.
     ​Mitu leiba on nüüd kastis?

     Palun oota