Peatükk 6.2 (LÕK mat 3 I)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond

Väljaandja Haridus- ja Teadusministeerium

Digiõpiku „Matemaatika 3. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 3. klassi matemaatika ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Digiõpikut saab paralleelselt kasutada „Matemaatika tööraamat 3. klassile“ paberversiooniga. Paberkandjal tööraamatute pdf-versioonid on leitavad siit. Paberkandjal tööraamatuid saab soetada e-poest.

Digiõpiku autorid Anneli Areng, Meelika Maila, Kadri Männiksaar
Õpetaja metoodilise juhendi autor Meelika Maila​
​Digitoimetaja ja digiteerija Mari Tõnisson
​​Pildid joonistas Piret Tagel
Piltide digitaalne töötlus Alar Kitsik​, Meelika Maila

Retsensendid Hannes Jukk, Eda Sempelson

Digiõpiku 1. osa katsetas Riina Sirp (Tartu Kroonuaia Kool)

Videod tootis õpiku autorite ideede järgi OÜ Dada AD

Kui märkate autoriõiguste rikkumisi, katkiseid linke vmt, oleme tänulikud, kui teavitate sellest aadressil kristiina.paist@hm.ee

CC-BY-SA 3,0

Palun oota