Peatükk 2.6 (LÕK mat 3)

Kahekohalisele arvule ühekohalise arvu liitmine nii, et vastuseks on täiskümme

Näide:

2

7

+

3

=

3

0

7

Ü

+

3

Ü

=

1

0

Ü

1

0

Ü

=

1

K

2

K

+

1

K

=

3

K

2

0

+

1

0

=

3

0

• Liidan ühelised:

7Ü + 3Ü = 10Ü

       10Ü = 1K

• Liidan kümnelised:

2K + 1K = 3K

         3K = 30Ü

65. Arvuta.

7

+

3

=

8

+

2

=

9

+

1

=

5

+

5

=

6

+

4

=

3

+

7

=

66. Arvuta.

Näide:

4

8

+

2

=

5

0

8

+

2

=

1

0

4

0

+

1

0

=

5

0

Keera telefon laiupidi.

2

9

+

1

=

5

6

+

4

=

3

7

+

3

=

67. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Priidu kogus on 72 münti.
​Vana-isa kinkis Priidule 8 münti juurde.
Mitu münti on nüüd Priidul?

Andmed:

Mitu?

Lahendus:

Mitu münti on nüüd Priidul?

Vastus:

Priidul on nüüd münti.

68. Koosta ülesanne. Arvuta.

Keera telefon laiupidi.

6

3

+

=

4

5

+

=

4

4

+

=

5

2

+

=

69. Arvuta. Lahenda mõistatus.

Keera telefon laiupidi.

59 + 1

=

R

46 + 4

=

L

28 + 2

=

K

85 + 5

=

A

74 + 6

=

U

37 + 3

=

T

Kirjuta lünka sobiv täht.

30

90

60

40

80

50

70. Arvuta. Sobita.

 • 56 + 4 =
 • 82 + 8 =
 • 43 + 7 =
 • 68 + 2 =
 • 91 + 9 =
 • 77 + 3 =

Täida lüngad.

Järjesta vasakule sõitvate autode vastused. Alusta väiksemast.

Saadud rea 1. auto on.
Kolmas auto on.
Keskmine auto on.

71. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Anneli korjas 46 teo-karpi.
​Annika korjas 4 võrra rohkem teo-karpe.
Arvuta, mitu teo-karpi korjas Annika.

Andmed:

Mitu teo-karpi korjas?

Lahendus:

Mitu teo-karpi korjas?

Vastus:

Annika korjas  teo-karpi.

72. Arvuta. Sobita.

 • 54 + 6
 • 31 + 9
 • 23 + 7
 • 65 + 5
 • 60
 • 40
 • 30
 • 70

Näide:

Kirjalik liitmine

Kirjalikul arvutamisel kirjutan ühelised üheliste alla ja kümnelised kümneliste alla.

• Liidan ühelised: 3Ü + 7Ü = 10Ü
​• 0 märgin üheliste alla.
​• 1 märgin kümneliste kohale.
​• Liidan kümnelised: 7K + 1K = 8K
​• 8K = 80Ü

73. Arvuta.

8 8 + 2

5 4 + 6

4 5 + 5

3 6 + 4

Märgi arvutamisel saadud vastused.

Täida lüngad.

Üle jäid arvud  ja .

74. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Bussi number 4 ootas peatuses 32 inimest.
​Bussi number 7 ootas 8 inimese võrra rohkem.
​Mitu inimest soovis sõita bussiga number 7?

Andmed:

Mitu inimest ootas bussi number ?

Lahendus:

Mitu inimest ootas bussi number ?

Vastus:

Bussi numberootas  inimest.

75. Arvuta.

46 + 4

+

38 + 2

+

55 + 5

+

Sobita.

 • 60
 • 40
 • 50

<

<

76. Arvuta. Vali vastusega sobiv kleidi värv.

6 3 + 7

3 5 + 5

4 2 + 8

3 7 + 3

5 9 + 1

2 6 + 4

77. Koosta andmete järgi ülesanne.

78. Arvuta.

4 1 + 9

8 4 + 6

6 2 + 8

5 5 + 5

3 3 + 7

Järjesta täis-kümned, alusta kõige väiksemast.

Milline täis-kümme ei ole ülesande 78 vastus? 

79. Lahenda ülesanne.

Keera telefon laiupidi.

Postiljon viis reedel post-kastidesse 36 aja-lehte.
Lau-päeval viis ta 4 aja-lehte rohkem kui reedel.
​Mitu aja-lehte viis postiljon lau-päeval?

Andmed:

Mitu aja-lehte viis?

Lahendus:

Mitu aja-lehte viis postiljon post-kastidesse?

Vastus:

Lau-päeval viis postiljon  aja-lehte.

Palun oota