Lahenduse valimine

Mõisted

 • teostama - ellu, täide viima
 • ergonoomiline - inimesel mugav kasutada

Lahenduste otsimine

Selleks et luua toode, mis rahuldab kõiki nimetatud vajadusi, tuleb välja mõelda võimalikult palju lahendusi. Lahendus peab täitma kõiki toote kirjelduses välja toodud nõudeid. Tihti tuleb ühe nõude jaoks täita mitu ülesannet. Sellepärast tuleb iga ülesande täitmiseks valida tehniline lahendus ehk toote osa, mis seda teha suudab.

Fotokaamera Fotokaamera iga osa täidab mingit ülesannet - välklamp annab pildistamise ajal lisavalgust, nupud on mõeldud sätete ja programmide muutmiseks, kuvarist näeb tehtud pilte, erinevate kinnitustega saab kaamera külge ühendada nii lisavälgu kui ka statiivi jpm.

Automaatne sadememeerik

Automaatseid sademete mõõteriistu kasutatakse enamasti meteoroloogia­jaamades ilma­parameetrite registreerimiseks. Sademe­meerik suudab ise tuvastada vihmakoguse ning sellest arvutile teada anda. Sellise seadmega saab sademete kogust mõõta palju kiiremalt ja efektiivsemalt.

Nõue Ülesanne Tehniline lahendus
Vihmavee kogumine Kogumisanum
Mõõdab sademevee kogust automaatselt Veesamba kõrguse mõõtmine Kõrguse andur
Mõõtetulemuste kogumine ja edastamine Töötlemisüksus
Kogumisanuma tühjendamine Elektriline klapp
 • Kogumisanum
 • Kõrguse andur
 • Töötlemisüksus
 • Elektriline klapp
 • Et anum roostetama ei hakkaks
 • Et saaks järgmist sademetehulka korrektselt mõõta

Küsimused

 1. Kuidas saaks välja selgitada, kui palju on vett lumes?

Lahenduse valimine

Lahenduste hulgast tuleb valida üks, mis täidab esitatud nõuet kõige paremini. See otsus tuleb teha ühiselt. Otsust tehes tuleb mõelda, kas lahendus on teostatav, kasutamisel ohutu, ilusa disainiga ja võimalikult ergonoomiline. Väga oluline on arvestada toote valmistamiskuludega ja jälgida, et see jääks projekti eelarve piiresse.

Lahenduse valik Sobiv lahendus tuleb alati valida meeskonnaga ühiselt.

Lahenduse valik

Projekti eesmärk oli leida parim lahendus sademevee koguse mõõtmiseks. Töörühm pakkus välja kaks lahendust, mis mõlemad täidavad esitatud nõudeid.

Lahenduse valik Kaks võimalikku automaatse sadememeeriku lahendust.
 • Vasakpoolne
 • Parempoolne

Küsimused

 1. Kumb seade täidab ülesande täpsemalt? Miks sa nii arvad?
 2. Kumba seadet on lihtsam valmistada? Miks sa nii arvad?
 3. Kumma valiksid sina? Miks?

Näpunäiteid projekti tegemiseks

Kuidas valida parim lahendus?

 1. Pane kirja, milliseid ülesandeid peab toode täitma, et see vastaks nõuetele.
 2. Mõtle iga ülesande jaoks tehniline lahendus, mis seda võimalikult täpselt täidab.
1. ülesanne 1. tehniline lahendus
Nõue 2. ülesanne 2. tehniline lahendus
3. ülesanne 3. tehniline lahendus
4. ülesanne 4. tehniline lahendus
 1. Kui lahendusi on mitu, tuleb valida neist üks. Lähtuma peab selle teostatavusest, ohutusest, disainist, ergonoomilisusest ja maksumusest. Otsustada tuleb ühiselt, arvestades kõikide rühmaliikmete arvamusi.
Palun oota