Peatükk 6.1 (Eesti keel 4. kl)

Sissejuhatus

Kes jutustavad põnevamaid lugusid, kas noored või vanad?

Paneme mõtte tööle

1. Arutlege!

  • Missugust jutustajat on hea kuulata?
  • Kust saavad kirjanikud ideid raamatute kirjutamiseks?

2. Kas oled väitega nõus või mitte? Põhjenda suuliselt.

  • Parimad lugude jutustajad on vanad inimesed.
  • Jutustamisoskus on õpitav.
  • Lihtsam on kirjutada juttu siis, kui teema on ette antud.
  • Jutu kirjutamine nõuab tõsist eeltööd.
  • Mida rikkam on sõnavara, seda parema jutu saab kirjutada.
Kuidas saab jutustamist õppida?

A

B

C

1 – olema 

1 – mina

1 – vajalik

2 – soovima

2 – Eesti

2 – huvitav

3 – kirjutama

3 – kool

3 – ilus

4 – lugema

4 – president

4 – eriline

5 – jutustama

5 – inimene

5 – tavaline

6 – mõtlema

6 – meie 

6 – naljakas

Minu lause. 

Palun oota