Rajatise vastavus vajadusele

Inimesed ehitavad maju ja muid ehitisi vastavalt oma vajadustele. Näiteks selleks, et anda haridust oma lastele ja ka iseennast arendada, ehitatakse lasteaedu, põhikoole, kutsekoole, ülikoole. 
Paljusid hooneid ja objekte on vaja ainult teatud eesmärgi jaoks, näiteks haiglat, kino, jõusaali.

Iga inimene vajab kodu, olgu selleks eramaja, korter vms
Tartu Ülikooli peahoone. Selleks et haridust saada, on vaja käia koolis
Kaubelda saab nii turul kui ka poes
Selleks et ühest kohast teise liikuda, on loodud teed ja tänavad
Energiat vajatakse tänapäeval üha enam. Keskkonda säästvam on kasutada taastuvat energiat, näiteks tuuleenergiat. Selle saamiseks rajatakse tuuleparke
Selleks et mälestada olulisi sündmusi või inimesi, püstitatakse mälestusmärke

Tele- ja raadiosignaali edastamine 

Loodusliku takistuse ületamine 

Liikluse suunamine 

Sportimise võimaldamine 

Küsimused

 1. Milleks on vaja haiglaid?
 2. Mida saad sa oma koolist veel peale hea hariduse?
 3. Millistest Eestimaa mälestusmärkidest sa kõige rohkem lugu pead?

Rajatise ülesanded

Inimeste elu on väga mitmekülgne, neil on väga mitmesuguseid vajadusi. Nende rahuldamiseks püstitataksegi igasuguseid ehitisi.

Iga rajatis peab olema praktiline, otstarbekas, st see peab täitma oma ülesannet. Linn peab toimima kui tervik, seega peavad linnarajatised rahuldama elanike vajadusi. Väiksemates linnades ja asulates ei ole tihtipeale kõiki vajalikke hooneid, seetõttu tuleb paljudel inimestel käia näiteks ehituspoes, teatris või kinos kodust kaugemal, mõnes suuremas linnas.

Erineva otstarbega linnarajatised

  Restoran

  • Kogunemiskoht
  • Toitlustuskoht
  • Ostlemiskoht
  • Puhkamiskoht

  Terviserada

  • Ajalooga tutvumise koht
  • Haridusasutus
  • Spordiga tegelemise koht
  • Looduses olemise koht

  Elamu

  • Haridusasutus
  • Puhkamiskoht
  • Ostlemiskoht

  Küsimused

  1. Missuguseid linnarajatisi sa veel tead? Milline on nende otstarve?
  2. Milleks saab kasutada lähedalasuvat veekogu?

  Põhiteave

  Rajatised peavad olema praktilised,  st rahuldama inimeste vajadusi. Näiteks ehitatakse sildu ja  kui on vaja ületada mõni looduslik takistus.  

  Palun oota