Õppekomplekt (Matemaatika e-tund 4. kl)

Matemaatika 4. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova, Liile Jõgi
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 147 peatükki ning 1 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 1 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova, Liile Jõgi
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  4. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011
 • Kuulub paketti

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale

2. Arvu koostis. Liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
2.1. Sissejuhatus
Tasuta tutvumiseks!
2.2. Number ja arv
2.3. Arvkiir
2.4. Rooma numbrid (1)
2.5. Rooma numbrid (2)
2.6. Arvu järgud (1)
2.7. Arvu järgud (2)
2.8. Järguühikud (1)
2.9. Järguühikud (2)
2.10. Liitmine. Liitmise omadused (1)
2.11. Liitmine. Liitmise omadused (2)
2.12. Liitmine. Liitmise omadused (3)
2.13. Lahutamine (1)
2.14. Lahutamine (2)
2.15. Lahutamine (3)
2.16. Arvust summa lahutamine
2.17. Arvule vahe liitmine
2.18. Kirjalik liitmine ja lahutamine (1)
2.19. Kirjalik liitmine ja lahutamine (2)
2.20. Mitmesuguseid ülesandeid
2.21. Kordamine kontrolltööks
2.22. Kontrolltöö nr 1

3. Korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
3.1. Korrutamine
3.2. Korrutamise omadused (1)
3.3. Korrutamise omadused (2)
3.4. Summa korrutamise omadus (1)
3.5. Summa korrutamise omadus (2)
3.6. Jagamine. Jagamise omadused (1)
3.7. Jagamine. Jagamise omadused (2)
3.8. Jäägiga jagamine (1)
3.9. Jäägiga jagamine (2)
3.10. Tehete järjekord
3.11. Mitmesuguseid ülesandeid
3.12. Kontrolltöö nr 2

4. Kirjalik korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga

Järg
Peatükk
4.1. Täht otsitava arvu tähisena (1)
4.2. Täht otsitava arvu tähisena (2)
4.3. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (1)
4.4. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (2)
4.5. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (1)
4.6. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (2)
4.7. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (3)
4.8. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
4.9. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
4.10. Kontrolltöö nr 3

5. Arvud 100 000-ni

Järg
Peatükk
5.1. Arvud 100 000-ni (1)
5.2. Arvud 100 000-ni (2)
5.3. Peast korrutamine ja jagamine 10, 100 ja 1000-ga (1)
5.4. Peast korrutamine ja jagamine 10, 100 ja 1000-ga (2)
5.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
5.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
5.7. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
5.8. Kontrolltöö nr 4

6. Tehted nimega arvudega. Pikkus- ja pindalaühikud

Järg
Peatükk
6.1. Pikkusühikud
6.2. Nimega arvude liitmine ja lahutamine
6.3. Nimega arvude korrutamine
6.4. Nimega arvude jagamine
6.5. Mitmesuguseid ülesandeid
6.6. Geomeetrilised kujundid
6.7. Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt
6.8. Pindala ja pindalaühikud
6.9. Ristküliku ja ruudu pindala (1)
6.10. Ristküliku ja ruudu pindala (2)
6.11. Ristküliku ja ruudu pindala (3)
6.12. Mitmesuguseid ülesandeid
6.13. Kontrolltöö nr 5

7. Mõõtühikud

Järg
Peatükk
7.1. Massiühikud
7.2. Rahaühikud (1)
7.3. Rahaühikud (2)
7.4. Ajaühikud (1)
7.5. Ajaühikud (2)
7.6. Kiirus, aeg ja teepikkus (1)
7.7. Kiirus, aeg ja teepikkus (2)
7.8. Kiirus, aeg ja teepikkus (3)
7.9. Temperatuuri mõõtmine
7.10. Mitmesuguseid ülesandeid 
7.11. Kontrolltöö nr 6

8. Arvud miljonini

Järg
Peatükk
8.1. Arvud miljonini (1)
8.2. Arvud miljonini (2)
8.3. Arvud miljonini (3)
8.4. Arvud miljonini (4)
8.5. Mitmesuguseid ülesandeid
8.6. Kontrolltöö nr 7

9. Korrutamine ja jagamine järkarvuga

Järg
Peatükk
9.1. Järkarvu korrutamine (1)
9.2. Järkarvu korrutamine (2)
9.3. Järkarvu korrutamine (3)
9.4. Järkarvu korrutamine (4)
9.5. Järkarvu korrutamine (5)
9.6. Järkarvuga jagamine (1)
9.7. Järkarvuga jagamine (2)
9.8. Järkarvuga jagamine (3)
9.9. Järkarvuga jagamine (4)
9.10. Mitmesuguseid ülesandeid
9.11. Kordamine
9.12. Korrutamine kahekohalise arvuga (1)
9.13. Korrutamine kahekohalise arvuga (2)
9.14. Korrutamine kahekohalise arvuga (3)
9.15. Kordamine kontrolltööks
9.16. Kontrolltöö nr 8

10. Puuduva teguri, jagatava, jagaja leidmine. Jagamine kahekohalise arvuga

Järg
Peatükk
10.1. Puuduva teguri leidmine 
10.2. Puuduva jagatava ja jagaja leidmine 
10.3. Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine (1)
10.4. Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine (2)
10.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
10.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
10.7. Jagamine kahekohalise arvuga (1)
10.8. Jagamine kahekohalise arvuga (2)
10.9. Jagamine kahekohalise arvuga (3)
10.10. Jagamine kahekohalise arvuga (4)
10.11. Jagamine kahekohalise arvuga (5)
10.12. Jagamine kahekohalise arvuga (6)
10.13. Jagamine kahekohalise arvuga (7)
10.14. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
10.15. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
10.16. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
10.17. Kontrolltöö nr 9

11. Murrud

Järg
Peatükk
11.1. Murrud (1)
11.2. Murrud (2)
11.3. Murrud (3)
11.4. Murrud (4)
11.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
11.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
11.7. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
11.8. Kontrolltöö nr 10

12. Geomeetrilised kujundid

Järg
Peatükk
12.1. Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (1)
12.2. Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (2)
12.3. Isekülgse kolmnurga joonestamine (1)
12.4. Isekülgse kolmnurga joonestamine (2)
12.5. Mitmesuguseid ülesandeid
12.6. Ristküliku ja ruudu joonestamine (1)
12.7. Ristküliku ja ruudu joonestamine (2)
12.8. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
12.9. Mitmesuguseid ülesandeid (2)

13. Kordamine

Järg
Peatükk
13.1. Kordamine (1)
13.2. Kordamine (2)
13.3. Kordamine (3)
13.4. Kordamine (4)
13.5. Arvutamismängud õues
13.6. Geomeetria õues
13.7. Kuldvillak
13.8. Aastalõputöö
13.9. Matemaatilised mängud (1)
13.10. Matemaatilised mängud (2)
13.11. Matemaatilised mängud (3)

14. Lisad

Järg
Peatükk
14.1. Impressum
14.2. Sõnaseletused
Palun oota