Õppekomplekt

Matemaatika 4. klassile, e-tund

Õpiku autorid
Malle Saks jt
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks
Väljaandja
Avita
 • Õppekomplektis on 61 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 217 ülesannet.
 • Õpiku autorid
  Malle Saks jt
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  4.
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Üldhariduse riiklik õppekava
 • Kuulub paketti

1. Arvu koostis. Liitmine ja lahutamine

Järg
Peatükk
1.1. Sissejuhatus
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Number ja arv
1.3. Arvkiir
1.4. Rooma numbrid (1)
1.5. Rooma numbrid (2)
1.6. Arvu järgud (1)
1.7. Arvu järgud (2)
1.8. Järguühikud (1)
1.9. Järguühikud (2)
1.10. Liitmine. Liitmise omadused (1)
1.11. Liitmine. Liitmise omadused (2)
1.12. Liitmine. Liitmise omadused (3)
1.13. Lahutamine (1)
1.14. Lahutamine (2)
1.15. Lahutamine (3)
1.16. Arvust summa lahutamine
1.17. Arvule vahe liitmine
1.18. Kirjalik liitmine ja lahutamine (1)
1.19. Kirjalik liitmine ja lahutamine (2)
1.20. Mitmesuguseid ülesandeid
1.21. Kordamine kontrolltööks
1.22. Kontrolltöö nr 1

2. Korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
2.1. Korrutamine
2.2. Korrutamise omadused (1)
2.3. Korrutamise omadused (2)
2.4. Summa korrutamise omadus (1)
2.5. Summa korrutamise omadus (2)
2.6. Jagamine. Jagamise omadused (1)
2.7. Jagamine. Jagamise omadused (2)
2.8. Jäägiga jagamine (1)
2.9. Jäägiga jagamine (2)
2.10. Tehete järjekord
2.11. Mitmesuguseid ülesandeid
2.12. Kontrolltöö nr 2

3. Kirjalik korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga

Järg
Peatükk
3.1. Täht otsitava arvu tähisena (1)
3.2. Täht otsitava arvu tähisena (2)
3.3. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (1)
3.4. Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga (2)
3.5. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (1)
3.6. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (2)
3.7. Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga (3)
3.8. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
3.9. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
3.10. Kontrolltöö nr 3

4. Arvud 100 000-ni

Järg
Peatükk
4.1. Arvud 100 000-ni (1)
4.2. Arvud 100 000-ni (2)
4.3. Peast korrutamine ja jagamine 10, 100 ja 1000-ga (1)
4.4. Peast korrutamine ja jagamine 10, 100 ja 1000-ga (2)
4.5. Mitmesuguseid ülesandeid (1)
4.6. Mitmesuguseid ülesandeid (2)
4.7. Mitmesuguseid ülesandeid (3)
4.8. Kontrolltöö nr 4

5. Tehted nimega arvudega. Pikkus- ja pindalaühikud

Järg
Peatükk
5.1. Pikkusühikud
5.2. Nimega arvude liitmine ja lahutamine
5.3. Nimega arvude korrutamine
5.4. Nimega arvude jagamine
5.5. Mitmesuguseid ülesandeid
5.6. Geomeetrilised kujundid
5.7. Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt
5.8. Pindala ja pindalaühikud

6. Lisad

Järg
Peatükk
6.1. Sõnaseletused
Palun oota