Õppekomplekt (Matemaatika 3. klassi e-tund)

Matemaatika 3. klassile, e-tund

Õppekomplekti tüüp
Õpetajaraamat
Autorid
Malle Saks, Jelena Pjatkova
Ülesannetekogu autorid
Malle Saks, Jelena Pjatkova
Väljaandja
Avita
Kuulub paketti
 • Õppekomplektis on 144 peatükki ning 0 ülesannet, millest 0 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Õppekomplekti tüüp
  Õpetajaraamat
 • Autorid
  Malle Saks, Jelena Pjatkova
 • Ülesannetekogu autorid
  Malle Saks, Jelena Pjatkova
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  3. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  Avita
 • Õppekava
  Riiklik õppekava 2011, Riiklik õppekava 2023
 • Kuulub paketti

1. Sissejuhatus

Järg
Peatükk
1.1. Töökava
1.2. Abiks õpetajale

2. Arvud kuni 1000. Liidan ja lahutan

Järg
Peatükk
2.1. Arvutamise algus
2.2. Vana-Egiptus. Number ja arv
2.3. Sajalised, kümnelised, ühelised (paaristund)
2.4. Arvude järjestamine
Tasuta tutvumiseks!
2.5. Arvude võrdlemine
2.6. Võrdus, võrratus
2.7. Avaldis
2.8. Liitmine
2.9. Liitmise seadused
2.10. Lahutamine (1)
2.11. Lahutamine (2)
2.12. Küsimuste esitamine
2.13. Tekstülesanne. Liidan või lahutan
2.14. Kordamine (1)
2.15. Kordamine (2)
2.16. Eestimaa teedel
2.17. Kontrolltöö 1

3. Liidan ja lahutan peast ja kirjalikult

Järg
Peatükk
3.1. Salakirjad
3.2. Kahekohaliste arvude liitmine peast
3.3. Kirjalik liitmine
3.4. Kahekohaliste arvude lahutamine peast
3.5. Kirjalik lahutamine
3.6. Mitmetehtelised tekstülesanded
3.7. Liidetava leidmine
3.8. Vähendatava leidmine
3.9. Vähendaja leidmine
3.10. Kordamine (1)
3.11. Kordamine (2)
3.12. Pärimus
3.13. Kontrolltöö 2

4. Korrutan ja jagan

Järg
Peatükk
4.1. Eesti pealinn Tallinn
4.2. Korrutamine
4.3. Korrutamise seadus
4.4. Jagamine. Jagamise seos korrutamisega
4.5. Korrutamine ja jagamine arvuga 2 ja arvuga 4
4.6. Korrutamine ja jagamine arvuga 3 ja arvuga 6
4.7. Korrutamine ja jagamine arvuga 10 ja arvuga 5
4.8. Tehete järjekord avaldises (1)
4.9. Tehete järjekord avaldises (2)
4.10. Puuduva teguri leidmine
4.11. Tehete järjekord avaldises. Sulud
4.12. Korrutamine ja jagamine arvuga 1 ja arvuga 0
4.13. Tekstülesanne. Korrutan ja jagan
4.14. Kordamine (1)
4.15. Kordamine (2)
4.16. Kaitseme loodust
4.17. Kontrolltöö 3

5. Korrutan ja jagan

Järg
Peatükk
5.1. Meremuuseumis
5.2. Summa korrutamine arvuga
5.3. Summa jagamine arvuga
5.4. Korrutamine ja jagamine arvuga 7
5.5. Korrutamine ja jagamine arvuga 8
5.6. Korrutamine ja jagamine arvuga 9
5.7. Korrutustabel
5.8. Puuduva jagatava leidmine
5.9. Puuduva jagaja leidmine
5.10. Tabelid, graafikud ja diagrammid (1)
5.11. Tabelid, graafikud ja diagrammid (2)
5.12. Jõulukombeid maailmast
5.13. Päkapikkude orienteerumine
5.14. Kordamine (1)
5.15. Kordamine (2)
5.16. Kontrolltöö 4

6. Geomeetria

Järg
Peatükk
6.1. Matemaatika ja kunst. Matemaatika aitab joonistada
6.2. Ühendatud punktid. Sirglõik, sirge
6.3. Lõikuvad ja ristuvad sirged
6.4. Paralleelsed sirged
6.5. Murdjoon
6.6. Sümmeetria (1)
6.7. Sümmeetria (2)
6.8. Hulknurgad (1)
6.9. Hulknurgad (2)
6.10. Ristkülik ja ruut
6.11. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt
6.12. Kordamine (1)
6.13. Kordamine (2)
6.14. Kordamine. Maja planeerimine
6.15. Kontrolltöö 5

7. Arvud 10 000-ni

Järg
Peatükk
7.1. Arvud 10 000-ni (1). Lumi ja mäed
7.2. Arvud 10 000-ni (2)
7.3. Arvud 10 000-ni (3)
7.4. Arvude järjestamine ja võrdlemine (1)
7.5. Arvude järjestamine ja võrdlemine (2)
7.6. Kirjalik liitmine 10 000 piires (1)
7.7. Kirjalik liitmine 10 000 piires (2)
7.8. Kirjalik lahutamine 10 000 piires (1)
7.9. Kirjalik lahutamine 10 000 piires (2)
7.10. Kordamine
7.11. Kordamine. Kütusekulu transpordis
7.12. Kontrolltöö 6

8. Mõõtühikud

Järg
Peatükk
8.1. Mõõtmine. Vanad mõõtühikud
8.2. Pikkusühikud (1)
8.3. Pikkusühikud (2)
8.4. Massiühikud (1)
8.5. Massiühikud (2)
8.6. Mahuühikud (1)
8.7. Mahuühikud (2)
8.8. Aeg (1). Sekund, minut, tund
8.9. Aeg (2). Sajand
8.10. Aeg (3). Kestus
8.11. Arvutamine nimega arvudega
8.12. Kordamine (1)
8.13. Kordamine (2)
8.14. Kontrolltöö 7

9. Korrutan ja jagan

Järg
Peatükk
9.1. Korrutamine ja jagamine. Rooma numbrid
9.2. Korrutamine arvudega 10 ja 100
9.3. Jagamine arvudega 10 ja 100
9.4. Nulliga lõppevate arvude korrutamine
9.5. Nulliga lõppevate arvude jagamine ühekohalise arvuga
9.6. Kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga (1)
9.7. Kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga (2)
9.8. Kahekohalise arvu jagamine ühekohalise arvuga (1)
9.9. Kahekohalise arvu jagamine ühekohalise arvuga (2)
9.10. Kordamine (1)
9.11. Kordamine (2)
9.12. Kordamine. Ma tahan koera!
9.13. Kontrolltöö 8

10. Murdarvud

Järg
Peatükk
10.1. Murrud. Maiused
10.2. Mis on murd? (1)
10.3. Murd (2). Mis on tervik?
10.4. Murd (3)
10.5. Kuidas leida osa? (1)
10.6. Kuidas leida osa? (2)
10.7. Kuidas leida tervikut? (1)
10.8. Kuidas leida tervikut? (2)
10.9. Kordamine
10.10. Kordamine. Taluelu
10.11. Kontrolltöö 9

11. Geomeetria

Järg
Peatükk
11.1. Geomeetria. Pompeis
11.2. Ringjoon, ring (1)
11.3. Ringjoon, ring (2)
11.4. Kolmnurk (1)
11.5. Kolmnurk (2)
11.6. Ruumilised kujundid. Hulktahukad
11.7. Ruumilised kujundid. Pöördkehad

12. Kordamine

Järg
Peatükk
12.1. Kordamine (1)
12.2. Kordamine (2)
12.3. Kordamine (3)
12.4. Kordamine (4)
12.5. Aastalõputöö
12.6. Õuesõppetund

13. Lisad

Järg
Peatükk
13.1. Impressum
Palun oota